PM Praktisk Medicin

Materialspecifikation - Webb

 

PM Praktisk Medicin följer de regler och lagar som gäller för annonsering på webben i Sverige.
PM Praktisk Medicin har rätt att neka/avpublicera annonser som kan uppfattas olämpliga antingen för slutanvändaren eller för PM Praktisk Medicin utan att på förhand meddela annonsören.
Annonser kan komma att granskas av tredje part.

 
 
 
 

Format
SWF (integrerad länkning), GIF (fast eller animerad)

Filstorlek
Max 100Kb

Annonsbilder per annons
Max 5 st

Tid mellan interna annonsbilder
Minst 1 sekund

Dessa villkor kan komma att ändras.
Individuell teknisk bedömning görs alltid på varje annons.

 
 
Teknisk information - Tigerton