Beskrivning: Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Privatpersoner hänvisas till: www.privatmedicin.se

Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Praktisk Medicin

Allmänmedicinen måste idag i ett mycket högt tempo hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar samtidigt som branschen hela tiden får nya direktiv från omvärlden med synpunkter på hur man bör prioritera och agera.

I en bransch som är så stor och föränderlig kan det vara svårt att hålla allt i minnet. Den snabba kunskapstillväxten och ändringar i förhållningssätt gör att det som är kontraindicerat idag kan vara senaste terapin imorgon.

I PM Praktisk Medicin beskrivs öppenvården utifrån dess eget perspektiv. Innehållet är ingen medicinsk lärobok utan mer en ”kom ihåg”-lista; ett kompendium befattande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation.

I en ström av överflödande medicinsk information vill vi i Praktisk Medicin välja ut det för allmänmedicinen/allmänläkaren/-sköterskan mest relevanta och presentera kunskapen på ett kortfattat och strukturerat vis så att informationen lätt kan hittas och vara till gagn i patientarbetet.

Materialet är insamlat under många år och via många läkare. Erfarenheter och kunskaper som i PM Praktisk Medicin sammanställts, strukturerats och ständigt hålls uppdaterat!

 

Styrelse och redaktionskommitté:

Lars-Olof Medin leg läkare

Mikael Sahlquist leg läkare

 

 

 

Praktisk Medicin har under åren successivt utvecklats och kompletterats genom många medarbetares bidrag.

I 2015 års utgåva har nedanstående kollegor gett värdefulla synpunkter: Leg läk Anette Goffeng, Lerum (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel), Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås (psykiska symtom och sjukdomar). Leg läk Mats Elm, Borås (genomgång av samtliga kapitel i PM 2015).

I de senare årens utgåvor har nedanstående författare resp faktagranskare medverkat:

Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg (utredning av bröstkörteltumörer)

Leg läk Eva Angesjö, Borås (hudsjukdomar)

Leg läk Philippe Bergstrand, Göteborg (vitamin D)

Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm, (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)

Leg läk Mats Börjesson, Göteborg (Idrottsmedicin)

Leg läk Sari Darborg, Göteborg (BVC, barnens sjukdomar),

Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg (vård i livets slutskede)

Leg ssk Marie Elm, Borås(inkontinenshjälpmedel, hemsjukvård)

Leg läk Mats Elm, Borås (mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, lag om vård av missbrukare, tandproblem, vårdintyg)

Leg läk Peter Fors, Alingsås (diabetes)

Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (kroniskt trötthetssyndrom)

Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (lymfödem, lipödem)

Leg läk Sten Landahl, Göteborg (geriatriska sjukdomar)

Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan (hyperhidros, generell svettning).

Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg (andningsvägarnas sjukdomar, beroendetillstånd, blodsjukdomar, elallergi, endokrina, sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, könssjukdomar, psykiska symtom och sjukdomar, smärta, öron-näs-halssjukdomar)

Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn (andningsvägarnas sjukdomar)

Leg läk Ralph Peeker, Göteborg (urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i manliga genitalia)

Leg läk Kristian Roos, Göteborg (ÖNH- sjukdomar)

Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg (hjärt-/kärlsjukdomar),

Leg läk Peter Währborg, Göteborg (stress, utmattningsreaktion, krisreaktion).

Även följande författare har medverkat i PM:

Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Barnmorska Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Kristina Ryberg, Uddevalla. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.

Heli Heino, Nordisk Designskola Borås, omslagsteckning; www.heliheino.se Alf Svensson, Shihan Publikationer Göteborg, bildmaterial.

 

 

 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer inför kommande uppdateringar. Fungerande behandlingar lämpade att beskriva under ”Enligt egen erfarenhet” är välkomna!

Lars-Olof MedinMikael Sahlquist
Leg läkLeg läk

Three Doctors AB

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ