Beskrivning: Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Privatpersoner hänvisas till: www.privatmedicin.se

Praktisk Medicin 2016 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Sjukdomar A-Ö

 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 4. AA Definition/Inledning.
 5. Abscess. Böld. Aterom. Atherom.
 6. Acne vulgaris. Akne.
 7. Acrodermatitis chronica atrophicans. Akrodermatit.
 8. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 9. Afte. Aftös stomatit
 10. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 11. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 12. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 13. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 14. Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.
 15. Aktinisk keratos.
 16. Akut buk. Buksmärtor.
 17. Akut buk. Buksmärtor.
 18. Akut förgiftning. Intoxikation
 19. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 20. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 21. Akut lymfatisk leukemi. ALL
 22. Akut myeloisk leukemi. AML
 23. Akut nociceptiv smärta.
 24. Akut omhändertagande
 25. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 26. Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.
 27. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 28. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 29. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 30. Akut synnedsättning – Kornealdystrofi.
 31. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 32. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 33. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 34. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 35. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 36. Akut synnedsättning.
 37. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 38. Allergier
 39. Allergisk alveolit. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”
 40. Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.
 41. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 42. Amenorré.
 43. Amöbainfektion.
 44. Anafylaktisk reaktion. Chock
 45. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 46. Analabscess
 47. Analabscess. Perianalabscess.
 48. Analfissurer.
 49. Analfissurer. Anal fissur.
 50. Analfistel. Rektalfistel.
 51. Analklåda. Pruritus ani.
 52. Anemi och idrott.
 53. Anemiutredning. Anemi
 54. Angina pectoris. Kärlkramp.
 55. Angina pectoris. Kärlkramp.
 56. Anorexia nervosa. Självsvält. Ätstörning.
 57. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 58. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter
 59. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 60. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling
 61. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.
 62. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling
 63. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga.
 64. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 65. APC-resistens.
 66. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 67. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 68. Armvenstrombos.
 69. Armvenstrombos.
 70. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 71. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 72. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 73. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 74. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 75. Artros. Osteoartrit.
 76. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 77. ASA-profylax.
 78. Astma
 79. Astma hos barn
 80. Astma hos barn.
 81. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 82. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 83. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 84. Axelledsluxation, främre
 85. Axelledsluxation, främre.
 86. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 87. Badsårsfeber.
 88. Bakercysta.
 89. Bakteriell vaginos.
 90. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 91. Balanit. Förhudsinfektion.
 92. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 93. Barotraumisk otit
 94. Basaliom.
 95. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 96. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 97. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 98. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 99. Ben- och fotsår – (kroniska). Bensår.
 100. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 101. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 102. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 103. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 104. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 105. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 106. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 107. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 108. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 109. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 110. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 111. Bicepsruptur
 112. Bicepsseneruptur.
 113. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 114. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 115. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 116. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 117. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.
 118. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 119. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 120. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 121. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 122. Blodsmitta. Stickskador
 123. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 124. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 125. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 126. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 127. Blödning
 128. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 129. Blöjdermatit
 130. Blöjeksem
 131. Borrelia – Primärstadiet (Erythema migrans) EM.
 132. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 133. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 134. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Kardit. Borreliakardit.
 135. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Lymfocytom.
 136. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.
 137. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Perifer facialispares.
 138. Borrelia.
 139. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 140. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 141. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 142. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 143. Broskskada i knä (traumatisk).
 144. Brännskador
 145. Brännskador.
 146. Bröstsmärta
 147. Bröstsmärta.
 148. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 149. Brösttumör. Tumor mammae.
 150. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning
 151. Bältros. Herpes zoster
 152. Böld. Abscess
 153. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 154. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 155. Celiaki. Glutenintolerans.
 156. Cellförändringar. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 157. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 158. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 159. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 160. Chock
 161. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 162. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp. ”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 163. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 164. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 165. Cushings syndrom.
 166. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 167. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 168. Daktylit.
 169. Dehydrering
 170. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 171. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 172. Demens.
 173. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 174. Depression.
 175. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 176. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 177. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%
 178. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 179. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 180. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 181. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 182. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 183. Dermatologisk appendix. – Hudförändringar, terminologi.
 184. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 185. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 186. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 187. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 188. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 189. Det röda ögat – Främmande kropp.
 190. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 191. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 192. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 193. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 194. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 195. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 196. Diabetes – vid nyupptäckt.
 197. Diabetes mellitus hos äldre.
 198. Diabetes och idrott.
 199. Diabetes typ-1
 200. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 201. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 202. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 203. Diabetessår på fot.
 204. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 205. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 206. Diarré.
 207. Diarré. Akut diarré
 208. Digitalisintoxikation.
 209. Diskbråck.
 210. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 211. Divertikulit
 212. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 213. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 214. Domningar i arm.
 215. Doping och idrott.
 216. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 217. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 218. Droppfot. Peroneuspares.
 219. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 220. Dubbelseende. Diplopi.
 221. Dupuyutrens kontraktur.
 222. Dysfagi.
 223. Dysfoni. Heshet.
 224. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 225. Dysmenorré. Mensvärk.
 226. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 227. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr
 228. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 229. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger
 230. Dödsbevis
 231. Dödsfall
 232. Dödsorsaksintyg
 233. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.
 234. Ejaculatio retarda.
 235. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 236. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 237. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 238. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 239. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 240. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem- icke allergiskt. Irritationseksem.
 241. Eksem – Tylotiskt eksem.
 242. Eksem.
 243. Eksembehandling.
 244. Ektopisk förmaksrytm.
 245. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 246. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 247. Endometrios. Adenomyos.

 248. Entesopati. Entesit.
 249. Enuresis nocturna. Sängvätning hos barn. Urininkontinens hos barn.
 250. Eosinofili.
 251. Epididymit. Bitestikelinflammation
 252. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 253. Epiduralblödning
 254. Epiduralblödning.
 255. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 256. Epiglottit. Struplocksinflammation
 257. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 258. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 259. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 260. Epilepsi
 261. Epilepsi – Status epilepticus.
 262. Epilepsi.
 263. Epistaxis. Näsblödning.
 264. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens.
 265. Erysipelas. Rosfeber
 266. Erysipelas. Rosfeber.
 267. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 268. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 269. Erythema multiforme.
 270. Erythema nodosum. Knölros.
 271. Erythrasma.
 272. Esofagit. Oesofagit.
 273. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 274. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 275. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 276. Extrauterin graviditet. ”X”.
 277. Feber hos äldre.
 278. Feber. Oklar feber
 279. Feberkramp
 280. Feberkramp
 281. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 282. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Femdagarssjukan.
 283. Femte sjukan. Femdagarssjukan. Erythema infectiosum
 284. Femuro-acetabulär inklämning. Höftbesvär. Höftvärk.
 285. Feokromocytom.
 286. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 287. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 288. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 289. Fingerluxation
 290. Fingerluxation.
 291. Fiskkrok i finger/hud
 292. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 293. Fjärsingstick
 294. Flatlöss. Bagg.
 295. Flytning hos barn
 296. Flytning hos barn
 297. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 298. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 299. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 300. Folatbrist. Folsyrabrist.
 301. Follikulit.
 302. Fotbollsvrist.
 303. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 304. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 305. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 306. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 307. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 308. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 309. Främmande kropp i mag-tarmkanalen
 310. Främmande kropp i matsrupe. Fiskben.
 311. Främmande kropp i näsan
 312. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 313. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 314. Främmande kropp i öra
 315. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 316. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 317. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
Rickettsiainfektion.
 318. Fästingöverförda sjukdomar.
 319. Födoämnesallergi. Matallergi.
 320. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 321. Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 322. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 323. Förmaksfladder.
 324. Förmaksflimmer
 325. Förmaksflimmer.
 326. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 327. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
 328. Försäsongsundersökning.
 329. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 330. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 331. Ganglion. Senknuta.
 332. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 333. Getingstick. Bistick. Myggbett
 334. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 335. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 336. Glaskroppsavlossning
 337. Globus.
 338. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 339. Gonorré.
 340. Granuloma annulare.
 341. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 342. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 343. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 344. Gynekologiska blödningar.
 345. Gynekomasti.
 346. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 347. Hallux rigidus.
 348. Hallux valgus.
 349. Halsböld. Peritonsillit.
 350. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 351. Hammartå.
 352. Harkling.
 353. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 354. Hematom. Blåmärken.
 355. Hematospermi.
 356. Hematuri
 357. Hematuri.
 358. Hemokromatos.
 359. Hemorrojder
 360. Hemorrojder.
 361. Henoch-Schönleins purpura. Allergisk purpura. Petekier. Vaskulit
 362. Hepatit A.
 363. Hepatit B.
 364. Hepatit C.
 365. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 366. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 367. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 368. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 369. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 370. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 371. Hepatit. Virushepatit.
 372. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 373. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 374. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 375. Herpes simplex.
 376. Herpes zoster. Bältros.
 377. Heshet. Laryngit. Dysfoni.
 378. Hicka. Singultus
 379. Hicka. Singultus.
 380. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 381. Hirsutism.
 382. HIV. AIDS.
 383. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 384. Hjärnskakning. Commotio cerebri
 385. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 386. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 387. Hjärt-lungräddning. HLR
 388. Hjärtinfarkt
 389. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 390. Hjärtkontusion.
 391. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 392. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 393. Hosta
 394. Hudproblem hos idrottare.
 395. Huggormsbett. Ormbett
 396. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 397. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 398. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 399. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 400. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 401. Huvudvärk – Migrän.
 402. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 403. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 404. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 405. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 406. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 407. Huvudvärk – SUNCT.
 408. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 409. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 410. Huvudvärk. Cephalalgia
 411. Huvudvärk. Cephalalgia.
 412. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 413. Hyperglykemi. Ketoacidos
 414. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 415. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 416. Hyperkalcemi
 417. Hyperkalcemi.
 418. Hyperkalemi
 419. Hyperkalemi.
 420. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar
 421. Hypertoni och idrott.
 422. Hypertoni. Högt blodtryck.
 423. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 424. Hypoglykemi. Insulinkoma
 425. Hypogonadism hos män.
 426. Hypokalcemi.
 427. Hypokalemi
 428. Hypokalemi.
 429. Hypokondri.
 430. Hypomani.
 431. Hypotermi.
 432. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 433. Hypotoni. Ortostatism.
 434. Hypotyreos.
 435. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 436. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 437. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 438. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 439. Håravfall – Trikotillomani.
 440. Håravfall – Övriga orsaker.
 441. Hälta hos barn
 442. Hälta hos barn
 443. Höftbesvär. Höftvärk.
 444. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 445. Höftledsartros. Coxartros.
 446. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 447. Hörapparat.
 448. Hörselnedsättning.
 449. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr. Funktionella tarmbesvär.
 450. Idrottshjärtat.
 451. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 452. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred
 453. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 454. Impetigo. Svinkoppor
 455. Impetigo. Svinkoppor.
 456. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 457. Infektioner och idrott.
 458. Infektionsbenägna barn
 459. Infektionsbenägna barn
 460. Infertilitet.
 461. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 462. Influensa
 463. Insulinkoma. Hypoglykemi.
 464. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 465. Ischias.
 466. Järnbristanemi.
 467. KAD-associerad urinvägsinfektion
 468. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 469. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 470. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 471. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 472. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 473. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 474. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 475. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 476. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 477. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 478. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 479. Keratit. Hornhinneinflammation
 480. Kikhosta. Pertussis
 481. Kikhosta. Pertussis.
 482. Klamydia. Chlamydia.
 483. Klamydiainfektion
 484. Klavikelfraktur
 485. Klavikelfraktur.
 486. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 487. Knuta på halsen
 488. Knäledsartros. Gonartros.
 489. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 490. Knäskada
 491. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 492. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 493. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 494. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 495. Kompartmentsyndrom
 496. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 497. Kondylom. HPV-infektion.
 498. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 499. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 500. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 501. Kontaktlinsproblem.
 502. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 503. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 504. Korsbandsskada
 505. Korsbandsskada.
 506. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 507. Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.
 508. Krisreaktion.
 509. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 510. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 511. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 512. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 513. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatique Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom
 514. Kräkningar hos spädbarn
 515. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 516. Köldskada. Förfrysning
 517. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 518. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 519. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 520. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 521. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 522. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 523. Ledsvullnad, akut.
 524. Lentigo. Lentigo benigna.
 525. Leukocytos.
 526. Leukopeni.
 527. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 528. Lichen ruber.
 529. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom.
 530. Lipödem.
 531. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 532. Ljumsksmärtor.
 533. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 534. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 535. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 536. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 537. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 538. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 539. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 540. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 541. Lungcancer
 542. Lungemboli
 543. Lungemboli.
 544. Lungödem.
 545. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 546. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 547. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 548. Lymfangit
 549. Lymfangit.
 550. Lymfogranuloma venereum.
 551. Lymfödem. Lipolymfödem.
 552. Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta.
 553. Läkemedelsbehandling av äldre.
 554. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 555. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 556. Magont hos barn. Buksmärta hos barn
 557. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P
 558. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 559. Malignt melanom.
 560. Mani.
 561. Maskinfektioner. Spolmask. Ascaris.
 562. Maskinfektioner. Springmask. Enterobius Vermicularis
 563. Masksjukdomar – Bandmask. Fiskbinnekemask.
 564. Masksjukdomar – Spolmask. Ascaris
 565. Masksjukdomar – Springmask. Vermicularis
 566. Mastit. Mjölkstockning.
 567. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 568. Mastoidit
 569. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 570. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 571. Medvetslöshet. Koma.Coma
 572. Melena.
 573. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 574. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation
 575. Meniskskada- lateral
 576. Meniskskada- lateral.
 577. Meniskskada- medial
 578. Meniskskada- medial.
 579. Mensförskjutning
 580. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 581. Mensvärk. Dysmenorré
 582. Metabola syndromet.
 583. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 584. Migrän
 585. Missbruk/Beroende
 586. Missbruk/Beroende – Alkohol
 587. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens
 588. Missbruk/Beroende – Butandiol
 589. Missbruk/Beroende – Cannabis
 590. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia
 591. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat
 592. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfon)
 593. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton)
 594. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxibutyrat)
 595. Missbruk/Beroende – Hallucinogener
 596. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 597. Missbruk/Beroende – Krypton
 598. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 599. Missbruk/Beroende – Mefedron
 600. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 601. Missbruk/Beroende – Narkotika
 602. Missbruk/Beroende – Opiater
 603. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 604. Mjältruptur.
 605. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 606. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 607. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 608. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 609. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
 610. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 611. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 612. Multipel skleros. MS.
 613. Munsår. Herpesmunsår
 614. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 615. Musarm.
 616. Muskelruptur i lår.
 617. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 618. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 619. Mycoplasmapneumoni
 620. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M- komponent.
 621. Mykoplasmapneumoni
 622. Mykos.
 623. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom
 624. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 625. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 626. Mässling. Morbilli
 627. Mässling. Morbilli.
 628. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 629. Nackspärr. Tortikollis
 630. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 631. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 632. Narkolepsi.
 633. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 634. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 635. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 636. Nervskada i handen. Senskada i handen
 637. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 638. Neurodermit. Lichen simplex.
 639. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
 640. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna.
 641. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 642. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom
 643. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter
 644. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 645. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics
 646. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 647. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 648. Nodal ersättningsrytm.
 649. Nutrition och idrott.
 650. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 651. Näsblödning. Epistaxis
 652. Näsfurunkel
 653. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 654. Nästäppa.
 655. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 656. Obduktion
 657. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 658. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 659. Obstipation. Förstoppning.
 660. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 661. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Studentarmbåge”.
 662. Oral candida. ”Torsk”
 663. Orkit. Testikelinflammation.
 664. Ornithos. Papegojsjuka.
 665. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 666. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 667. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. Örontrumpetsinflammation.
 668. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 669. P-piller, glömda. Postkoital antikoception
 670. Palindrom reumatism.
 671. Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling
 672. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 673. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 674. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 675. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation
 676. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 677. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 678. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 679. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 680. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 681. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 682. Patellaluxation/subluxation
 683. Patellaluxation/subluxation.
 684. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 685. Penicillinallergi
 686. Penicillinallergi
 687. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 688. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 689. Perimyokardit. Perikardit
 690. Perimyokardit. Perikardit.
 691. Perioral dermatit.
 692. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 693. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 694. Peritonsillit. Halsböld.
 695. Perniciös anemi. Vitamin B12- brist.
 696. Personlighetsstörningar hos vuxna.
 697. Phimosis hos barn. Balanit hos barn. Förhudsförträngning hos barn.
 698. Phimosis. Paraphimosis.
 699. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 700. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 701. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 702. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 703. Pityriasis alba.
 704. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 705. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 706. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 707. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 708. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 709. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 710. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 711. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 712. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 713. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation
 714. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 715. Pneumotorax
 716. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom. PCOS.
 717. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 718. Polycytemia vera.
 719. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 720. Polyneuropati.
 721. Polyposis nasi. Näspolyper.
 722. Polyuri. Nocturi. Nattlig polyuri.
 723. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 724. Prepatellär bursit.
 725. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 726. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 727. Proktit.
 728. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 729. Prostatacancer.
 730. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 731. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 732. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 733. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 734. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 735. Proteinuri. Albuminuri.
 736. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 737. PSA-screening.
 738. Pseudokrupp. Falsk krupp.
 739. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 740. Psoriasis.
 741. Psykogen smärta.
 742. Psykos – Allmänt.
 743. Psykos – Cykloid psykos.
 744. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom.
 745. Psykos – Schizofreni.
 746. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 747. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 748. Pulmonell arteriell hypertension. PAH
 749. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 750. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 751. Pylorusstenos
 752. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 753. Påssjuka. Parotit
 754. Påssjuka. Parotit.
 755. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 756. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 757. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 758. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 759. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block)
 760. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2)
 761. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock)
 762. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 763. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 764. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 765. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 766. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 767. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 768. Retledningshinder.
 769. Reumatoid artrit. RA.
 770. Revbensfraktur
 771. Revbensfraktur.
 772. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 773. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Perenn rinit. Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 774. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 775. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi.
 776. Rinit, icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke- allergisk rinit. Kronisk rinit.
 777. Rinitis medikamentosa.
 778. Rosacea.
 779. Rättsintyg
 780. Rättsmedicin
 781. Röda hund. Rubella
 782. Röda hund. Rubella.
 783. Röda ögon.
 784. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.
 785. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 786. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 787. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.
 788. Scharlakansfeber. Scarlatina
 789. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 790. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 791. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 792. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 793. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 794. Sinusarrest
 795. Sinusarytmi.
 796. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 797. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 798. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 799. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 800. Skabb
 801. Skabb.
 802. Skabies. Skabb.
 803. Skallskada. Medvetanderubbning
 804. Skidtumme
 805. Skidtumme. Stenertumme.
 806. Skivepitelcancer.
 807. Skolios.
 808. Skrotala resistenser.
 809. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 810. Smärta akut. Smärtanalys. Svårförklarad akut smärta.
 811. Smärta hos barn
 812. Smärta hos barn
 813. Snapping hip. Coxa saltans.
 814. Snarkning hos barn.
 815. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 816. Snuva.
 817. Soleksem.
 818. Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.
 819. Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.
 820. Somatoforma syndrom – Somatoformt smärtsyndrom.
 821. Somatoformt smärtsyndrom.
 822. Sorkfeber. Nephropatia epidemica
 823. Spice
 824. Spider nevus. Spindelnevus.
 825. Spirometri
 826. Splenomegali.
 827. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 828. Spottsten.
 829. Spottsten. Bakteriell parotit
 830. Spröda naglar.
 831. Spädbarnskräkningar.
 832. Spänningshuvudvärk
 833. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 834. Stickskador. Blodsmitta.
 835. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 836. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 837. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 838. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 839. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.
 840. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 841. Struma.
 842. Subaraknoidalblödning
 843. Subaraknoidalblödning.
 844. Subduralblödning
 845. Subduralblödning.
 846. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 847. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 848. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 849. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 850. Supraspinatusruptur
 851. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 852. Supraspinatustendinit.
 853. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 854. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 855. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 856. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 857. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 858. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 859. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 860. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 861. Svampinfektioner. Hudsvamp. – Tinea corporis. Ringorm.
 862. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 863. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 864. Svimning. Synkope
 865. Svimning. Synkope.
 866. Svullna ben. Bensvullnad.
 867. Syfilis. Lues.
 868. Sårinfektion. Infekterade sår.
 869. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 870. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 871. Sömnbesvär hos äldre.
 872. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.
 873. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Kroniska.
 874. Tandproblem
 875. Tandproblem.
 876. TBC. Tuberkulos
 877. TBE-infektion.
 878. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis
 879. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 880. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 881. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 882. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 883. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 884. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 885. Testistorsion.
 886. Testistorsion.
 887. Thalassemi.
 888. TIA – Amaurosis fugax.
 889. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 890. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 891. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 892. Tics.
 893. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 894. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 895. Tinnitus. Öronsus.
 896. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 897. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 898. Torr hud.
 899. Tortikollis. Nackspärr.
 900. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 901. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 902. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 903. Tredagarsfeber. Exanthema subitum
 904. Tredagarsfeber. Exanthema subitum.
 905. Tremor. Essentiell tremor.
 906. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 907. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 908. Trikomonasinfestation.
 909. Trokanterit.
 910. Trombocytopeni.
 911. Trombocytos.
 912. Tromboflebit
 913. Tromboflebit.
 914. Trumhinneperforation, traumatisk
 915. Trycksår.
 916. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 917. Trötthet hos äldre.
 918. Trötthet.
 919. Tularemi. Harpest
 920. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 921. Tyreoidit.
 922. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 923. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 924. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 925. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.
 926. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 927. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 928. Underbegåvning hos vuxna.
 929. Uremi. Njursvikt. Kreatininclearance.
 930. Urininkontinens hos kvinnor.
 931. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 932. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 933. Urininkontinens hos äldre.
 934. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 935. Urinretention. Urinstämma.
 936. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 937. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 938. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn
 939. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 940. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 941. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 942. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
 943. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 944. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 945. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 946. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 947. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 948. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 949. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 950. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 951. Urinvägsinfektioner hos män.
 952. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 953. Urtikaria. Nässelutslag
 954. Urtikaria. Nässelutslag.
 955. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 956. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 957. Vaccinationer av barn
 958. Vattkoppor. Varicella
 959. Vattkoppor. Varicellae. Vattenkoppor
 960. Vaxpropp. Cerumen obturans
 961. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 962. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning)
 963. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 964. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 965. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 966. Verrucae. Vårtor.
 967. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 968. Vestibularisneurit. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt avbrott.
 969. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 970. Vinterkräksjukan.
 971. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi.
 972. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.
 973. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 974. Vitiligo.
 975. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 976. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 977. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 978. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 979. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 980. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben.
 981. Xerostomi. Muntorrhet.
 982. Yrsel – Akustikustumör.
 983. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 984. Yrsel – Central yrsel.
 985. Yrsel – Labyrintit.
 986. Yrsel – Laesio auris interna.
 987. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 988. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 989. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 990. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 991. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 992. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 993. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 994. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 995. Yrsel. Vertigo.
 996. Yrsel. Vertigo.
 997. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 998. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 999. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1000. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 1001. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1002. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1003. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 1004. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1005. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1006. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1007. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1008. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1009. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1010. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1011. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1012. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1013. Ögonryckningar. Myokymier
 1014. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters.
 1015. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1016. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1017. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1018. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1019. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1020. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1021. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1022. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1023. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1024. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 1025. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1026. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1027. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1028. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1029. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1030. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1031. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1032. Ögonsmärta.
 1033. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1034. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1035. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 1036. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 1037. Östrogensubstitution.
 1038. Överdos bensodiazepin
 1039. Överdos opiat
 1040. Överdos paracetamol
 1041. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1042. Överträning.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ