Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Smärta > AA Definition/Inledning.

AA Definition/Inledning.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevandet av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta!

Nociceptiv smärta: När kroppens känselorgan aktiverats, oftast vid vävnadsskada.

* Akut nociceptiv smärta: ex slag på tummen, post operativt, brännskada.

* Långvarig nociceptiv smärta: smärta >3 mån. Ex fibromyalgi, RA, artros, cancer.

Idiopatisk smärta: Som långvarig nociceptiv smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Neurogen smärta: Påverkan av nervtrådar med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex herpessmärta, trigeminusneuralgi.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera innan terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl a med hjälp av VAS-skala.

Aktuella Mediciner i kapitlet Smärta

Analgetika

Paracetamol: T/Brustabl/Supp Alvedon T/Brustabl/Supp Panodil.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl Citodon. T/Brustabl Panocod.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen.

NSAID (Cox2- hämmare): T Arcoxia. K Celebra.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo.

Antiemetika

Antihistamin: T Postafen. Lösn/T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj Haldol Depot.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika

Gabapentin: K Gabapentin. Karbamazepin: T Tegretol. Pregabalin: K Lyrica.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI: Duloxetin: T Ariclaim. K Cymbalta. Venlafaxin: T Efexor. T Venlafaxin.

Tricykliska: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin: T Sensaval.

Tetracyklika: Maprotilin: T Ludiomil. T Maprotilin.

Krämer, smärtstillande

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm Emla. Plåster Versatis.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn Forlax. Oral lösn Movicol. Oral lösn Omnilax.

Natriumpikosulfat: Dr Cilaxoral. Dr Laxoberal.

Starka opioider, kortverkande

Buprenorfin: Inj/T Temgesic.

Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl.

Hydromorfon: K/Inj Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn OxyNorm. T Oxycodone.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic.

Morfin: Depottabl/Granulat t susp Dolcontin. Depottabl Depolan.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl Depot.

Stark icke-opioid, för intratekalt bruk

Ziconotid: Inj Prialt.

Svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

 

Fördjupning

“Smärtlindring i livets slutskede”2010. www.lakemedelsverket.se

“Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta” 2007. www.lakemedelsverket.se

”Användning av opioider vid icke-cancerrelaterad smärta”, info från Läkemedelsverket nr 1 2002, www.lakemedelverket

Behandling av långvarig smärta SoS 1994:4, ISBN 91-38-11366-X

Smärtbehandling i livets slutskede; Info från Läkemedelsverket 2010, nr 6

Patientinformation: www.smartguiden.nu, Vårdguiden, www.1177.se

Taggar: ,
Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ