Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Akut buk. Buksmärtor.

Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R 10

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

OBS! Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40% av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor.* Markerar att det finns mer text under denna rubrik i denna bok.Addisons sjukdom*: Kortisonbrist, Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet. Hypotoni, ev hyperpigmentering. Ev. samband med truma eller infektion Tänk ffa på patienter som står på cortisonterapi som avbrutits hastigt och/eller samtidig gastroenterit eller annan infektion. Blotta misstanken innebär Solu-Cortef och akutremiss till med.klin. Aortadissektion*: Thorakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Svår smärta, pulserande resistens i buken och blodtrycksfall är den klassiska triaden. Ultraljud buk! Blotta misstanken på ett dissikerande aortaaneurysm skall föranleda akutremiss till kirurgklinik - sätt dropp!Appendicit*: Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt.Bukfall hos äldre: Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation. Överfylld blåsa vanlig orsak. Tänk på appendicit, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.Bältros*, Herpes Zoster: Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi ett par dagar före debut av blåsor.Diarré*:Frekventa lösa avföringar ev. med knipsmärtor.Divertikulit*: Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, obstipation, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Om allmänpåverkan remiss kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer.Dysmenorré: Glöm ej menarche.Dyspepsi*: Obehag-smärta i övre delen av buken.Endometrit*: Livmoderinflammation – ofta tillsammans med salpingit. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande. Se under rubriken Salpingit.Epididymit*: Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, eller kinolonkolecystit kombinerat med NSAID). Sängläge, suspensoar. Tänk också på testistorsion.Extrauterin graviditet*: Smärtor nedtill i buken, amenorre, ev. vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Akutremiss gynekolog. Sätt nål.Förstoppning*: En vanlig orsak till buksmärta, ff.a hos barn och äldre. Gallvägssjukdom*:Smärtor under höger arkus utstrålande mot ryggen. Se avsnittet Gallsten.Gastroenterit: Feber, kräkningar, diarré.Graviditets- och förlossningsvärkar: Remiss KK.Hepatit: Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus.Hjärtinfarkt*: Vanligt med buksmärtor, ff.a hos äldre.IBS (Irritable Bowel Syndrome): Buksmärtor som ofta lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet med ”ballongbuk”, knipsmärtor.Ileus*: Intervallsmärtor. Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus, invagination ffahos barn.Inflammatorisk tarmsjukdom: Ofta diarréer och allmänpåverkan. Mb Crohn, mikroskopisk kolit, ulcerös kolit.Inkarcererat bråck: Smärta i bråck och i nedre delen av buken.Kolecystit/Kolangit: Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration med kontinuerlig smärta,ofta ut mot ryggen feber ev. febertoppar. Remiss till kirurgen akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit. Se avsnittet Gallsten.Kräkningar: Kan ha många orsaker, bl.a. gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa.Körtelbuk: Ofta hos barn i samband med ÖLI och cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos ffa appendicit.Magsår*: Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet, ev. melena.Meningit*: Kräkningar, feber, nackstelhet. Allmänpåverkan.Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli, Tarmischemi:Äldre pat med akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Finns känd hjärt-kärlsjukdom? Mkt svårt att smärtstilla tarmischemi. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.Mittelschmerz: Ovulationssmärta.Njursten*: Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet.Ovarialcysta: Infektiös, rupturerad eller torkverad.Pankreatit*: Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense.Perihepatit: Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gc eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit. Antibiotikabehandling.Peritonit: Brädhård buk. Alltid urakut kirurgkonsult, nål och syrgas.Pleurit*: Ofta buksmärtor. Auskultering. Ev. röntgen.Pneumoni*: Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Speciellt hos små barn.Prostatit*: Miktionsbesvär, värk i ljumskar och rygg.Pyelonefrit* (även urinvägsinfektion): UVI- symtomatologi, feber, flanksmärta.Salpingit*: Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytningar, ruckömhet och palpömhet över uterus och adnexa.Stenosmage: Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).Testistorsion*: Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Drabbar ff.a yngre. Akut remiss för operation inom timmar.Urinstämma: Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel och ömmande.Urinvägsinfektion*: Ibland svår värk nedtill i buken.
Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ