Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Beroendetillstånd > Akut förgiftning. Intoxikation.

Akut förgiftning. Intoxikation.

ICD-10: T65

Se Praktisk Akut Medicin, rubrik Förgiftning För alkoholabstinens se detta avsnitt nedan.

Orsaker

Läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, brandrök, kemikalier.

Status

Pupillstorlek: Små vid opiater, stora vid bl a centralstimulantia. Hyperventilation (salicylater). Arytmier (tricykliska antidepressiva).

Differentialdiagnos: Se orsaker i Neurologikapitlet, avsnitt Koma/Medvetslöshet.

Utredning

Anamnes från vittnen. Medhavda tablettburkar. Avskedsbrev vid oklar intoxikation: S-paracetamol och S-salicylat. Extraprov (serum och urin) för ev senare analys. Syrabasstatus.

Behandling

Säkra andning och cirkulation. Fri venväg.

Ang. läkemedel: Se ”Överdosering av läkemedel” i FASS.

Kontakta ev Giftinformationscentralen 112, 08-736 03 84 eller vid mindre akuta fall 010-456 6700

Vid peroral förgiftning tillförs aktivt kol barn under 12 årsålder 10 g, <12 åå och vuxna 25 g – kan upprepas efter ca 4 tim. Akutremiss för ev ventrikel sköljning, forcerad diures, surgörning av urinen, hemoperfusion, plasmaferes. Ev antidot.

Fördjupning

Se www.giftinformation.se

Aktivt Kol: Oral suspension Carbomix. Oral supension Kolsuspension.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ