Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Beroendetillstånd > Akut förgiftning. Intoxikation.

Akut förgiftning. Intoxikation.

ICD-10: T65

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se Praktisk Akut Medicin, rubrik Förgiftning För alkoholabstinens se detta avsnitt nedan.

Orsaker

Läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, brandrök, kemikalier.

Status

Pupillstorlek: Små vid opiater, stora vid bl a centralstimulantia. Hyperventilation (salicylater). Arytmier (tricykliska antidepressiva).

Differentialdiagnos: Se orsaker i Neurologikapitlet, avsnitt Koma/Medvetslöshet.

Utredning

Anamnes från vittnen. Medhavda tablettburkar. Avskedsbrev vid oklar intoxikation: S-paracetamol och S-salicylat. Extraprov (serum och urin) för ev senare analys. Syrabasstatus.

 

Fördjupning

Se www.giftinformation.apoteket.se

Aktivt Kol: Oral suspension Carbomix. Oral supension Kolsuspension.

Behandling

Säkra andning och cirkulation. Fri venväg.

Ang. läkemedel: Se ”Överdosering av läkemedel” i FASS.

Kontakta ev Giftinformationscentralen 112, 08-736 03 84 eller vid mindre akuta fall 010-456.

Vid peroral förgiftning tillförs aktivt kol barn under 12 årsålder 10 g, < 12 åå och vuxna 25 g – kan upprepas efter ca 4 tim. Akutremiss för ev ventrikel sköljning, forcerad diures, surgörning av urinen, hemoperfusion, plasmaferes. Ev antidot.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ