Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Akut omhändertagande

Akut omhändertagande

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Hjärt- Lungräddning i denna bok. A-B-C-D-E-konceptet enligt Advanced Trauma Life Support. Detta innebär en strukturerad bedömning av en svårt skadad eller påverkad patient:A. Airway – luftvägKontrollera fria luftvägar – rent i munhåla/ svalg. Svarar på tilltal? Vid medvetslös patient, kontrollera att andningsvägarna hålls fria. Om på mottagning - rensuga, svalgtub?B. Breathing – andningAndas patienten regelbundet? Förhöjd andningsfrekvens? Oregelbundet andningsmönster? Indragningar? Agiterad? (vanligt vid hypoxi), Cyanotisk patient? Vägrar att ligga ner? Stridor? Dysfoni? Auskultera trakea och lungorna bilateralt. Om möjligt på mottagningen så ta pulsoximetri, ta ställning till syrgas.C. CirkulationKontrollera puls med frekvens, fyllnadsgrad, hjärtauskultation, perifer cirkulation samt blodtryck. Sök och stoppa ev. blödningOm möjligheter perifer venväg inklusive dropp leta tecken på chockbild.D. Disability – neurologiskt statusKontrollera medvetandegrad, pupillstorlek, ljusreaktion. Nackstelhet? Muskeltonus? Orsak till medvetslösheten - hypoglykemi? Droger? Trauma?E. Exposure – exponeringExponera- undersök patienten: Finns tecken på skador som kan förklara tillståndet? trauma? stickmärken? P-glukos, temperatur.Efter denna primära bedömning utförs sekundärbedömning med ytterligare anamnes och riktade undersökningar/ behandlingar beroende på vad första inspektionen visade. Kan här handla om intravenösa injektioner, KAD, laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar.www.giftinformationscentralen.se Tel. 112
Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ