Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Ögonsjukdomar > Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.

Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.

ICD-10: H34

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Kärlsjukdom där hypertoni, diabetes, hyperlipidemi, arterioskleros och rökning är riskfaktorer. Även kombinerade p-piller och migrän med aura är riskfaktorer.

Symtom

Ensidig, hastigt – under timmar- insättande synnedsättning.

Status Vid oftalmoskopi ses i ögonbotten rikligt med flamformade blödningar, dilaterade venösa kärl och ofta papillödem.

Behandling

Kausal behandling i det akuta skedet saknas. Riskfaktorer skall kontrolleras. Patienten behöver inte remitteras akut till ögonkliniken (ta telefonkontakt), men skall följas upp av ögonläkare. Injektionsbehandling intravitrealt med dexametason vid makulaödem kan komma ifråga. Vid utbredd retinal ischemi finns risk för kärlnybildningar som kan leda till blödningar och sekundärt glaukom. Detta behandlas med laserfotokoagulation. Det finns även en korrelation mellan centralvenstrombos och ”vanligt” kroniskt glaukom, vilket motiverar fortsatta kontroller hos ögonläkare.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ