Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.

Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.

ICD-10: H34

Orsak

Kärlsjukdom. Bakomliggande orsaker som för andra kärlsjukdomar med risk för emboli: rökning, hypertoni, diabetes, höjda blodfetter, polycytemi, trombocytos, arytmi, hög ålder.

Symtom

Akut ensidig blindhet eller synfältsbortfall. Inga förkänningar andra än att Amarosis fugax kan ha förekommit tidigare.

Differentialdiagnos: Retinal migrän (gradvis symtomdebut), glaukom (förhöjt intraokulärt tryck), synobskurationer pga förhöjt intrakraniellt tryck (uteslut papillödem), optikusneurit (MS, centralt synfältsbortfall, ofta smärta vid ögonrörelse), temporalisarterit (SR-kontroll, palpation av tempotalisartärerna), grenartärocklusion (ger begränsad synfältsdefekt).

Utredning

I akut läge SR + palpera a. temporalis. Därefter utredning av bakomliggande riskfaktorer för emboli: BT, Hb, trombocyter, P-Glukos, Ekg, lipider. Rökare?

Behandling

Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA/stroke. Behandling saknas, men eftersom det finns risk för långtidskomplikationer såsom kärlnybildningar i ögat, bör patienten följas upp av ögonläkare. Behandla riskfaktorerna för kärlsjukdom och rökstopp.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ