Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Amaurosis fugax. Övergående blindhet

Amaurosis fugax. Övergående blindhet

ICD-10: G45

 ICD-10: G45

Se också rubriken Akut synnedsättning.

Kortvarig TIA, synen försvinner som om en rullgardin dragits ner. Synen återkommer i regel inom ett par minuter. Tänk på stenosering/embolikälla från karotiskärl, ev. temporalisarterit, ev. förmaksflimmer. Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Även vid anamnes på akut övergående synnedsättning inom 1 vecka innebär akutremiss. Risk för bestående blindhet eller stroke. På sjukhuset handläggning som TIA/stroke med ultraljud av karotiskärl och ställningstagande till Waranbehandling och/eller kirurgisk behandling. Uppföljning av hjärt/lungstatus, bltr, lipider, glukos

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ