Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Angina pectoris. Kärlkramp.

Angina pectoris. Kärlkramp.

ICD-10: I20

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition: Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk/psykisk ansträngning. Symtomen har varit oförändrade till frekvens och karaktär i > 2 månader.Instabil angina: Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning), nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta besvär, viloangina, angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.Orsaker: Flödesreduktion i kranskärl p.g.a. förträngning vilket leder till myokardischemi.Symtom: Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat.Differentialdiagnoser: Hjärtinfarkt, esofagal reflux, aortaaneurysm, cervikala diskbråck.Utredning: Ta ställning till om patienten kan utredas via vårdcentral, eller om man akut ska remittera patienten till sjukhus. Somatiskt status C/P, bltr och EKG, om möjligt troponinprov. Uppföljning vad gäller lipider, glukos, elstatus ev. rtg hjärta/lunga. Ställningstagande till arbetsprov och ekokardiografi.

Behandling

Anfallskupering med kortverkande nitrat, som kan behöva upprepas. ASA (vid intolerans klopidogrel) och ev betablockad och efter utredning ev. statin. Kost-motion-rökavslutning.

Ej smärtlindrad – hjärtinfarkt? till sjukhus med ambulans liksom alla patienter med instabil angina.

Före transport:

–   syrgas grimma/ näskateter 3-5 l/min, öppen mask 5-10 l/min.

–   Nitroglycerin 0,4-0,5 mg sublingualt.

–   Morfin 3 mg i.v. kan behöva upprepas

–   ASA 300-500 mg p.o.

 

Aktuella Mediciner

ASA: T Magnecyl, T Trombyl.

Morfin: Inj Morfin 10mg/ml.

Nitroglycerin:

Glycerylnitrat: Spray Glytrin. Spray Nitrolingual. T Nitroglycerin.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Hjärt- Kärlsjukdomar
    Angina pectoris. Kärlkramp.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ