Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Angina pectoris. Kärlkramp.

Angina pectoris. Kärlkramp.

ICD-10: I20

Definition: Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk/psykisk ansträngning. Symtomen har varit oförändrade till frekvens och karaktär i > 2 månader.

Instabil angina: Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning), nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta besvär, viloangina, angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.

Orsaker: Flödesreduktion i kranskärl p.g.a. förträngning vilket leder till myokardischemi.

Symtom: Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat.

Differentialdiagnoser: Hjärtinfarkt, esofagal reflux, aortaaneurysm, cervikala diskbråck.

Utredning: Ta ställning till om patienten kan utredas via vårdcentral, eller om man akut ska remittera patienten till sjukhus. Somatiskt status C/P, bltr och EKG, om möjligt troponinprov. Uppföljning vad gäller lipider, glukos, elstatus ev. rtg hjärta/lunga. Ställningstagande till arbetsprov och ekokardiografi.

Behandling

Anfallskupering med kortverkande nitrat, som kan behöva upprepas. ASA (vid intolerans klopidogrel) och ev betablockad och efter utredning ev. statin. Kost-motion-rökavslutning.

Ej smärtlindrad – hjärtinfarkt? till sjukhus med ambulans liksom alla patienter med instabil angina.

Före transport:

–   syrgas grimma/ näskateter 3-5 l/min, öppen mask 5-10 l/min.

–   Nitroglycerin 0,4-0,5 mg sublingualt.

–   Morfin 3 mg i.v. kan behöva upprepas

–   ASA 300-500 mg p.o.

 

Aktuella Mediciner

ASA: T Magnecyl, T Trombyl.

Morfin: Inj Morfin 10mg/ml.

Nitroglycerin:

Glycerylnitrat: Spray Glytrin. Spray Nitrolingual. T Nitroglycerin.

Relaterade sjukdomar

 1. Hjärt- Kärlsjukdomar
  Angina pectoris. Kärlkramp.
 2. Praktisk Akut Medicin
  Hjärtinfarkt
 3. Praktisk Akut Medicin
  Lungödem. Akut hjärtsvikt
 4. Praktisk Akut Medicin
  Bröstsmärta
 5. Hjärt- Kärlsjukdomar
  ASA-profylax.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ