Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

ges vid

  1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: ASA 160 mg, 2 x 1 som laddningsdos + prasugrel eller ticagrelor. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel.
  2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + under tolv månader prasugrel eller ticagrelor. Detta oavsett om pat revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75mlx1.
  3. Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.
  4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): 75 mg, 1 x 1.
  5. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1.
  6. Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mgx1 gärna i kombination med dipyridamol 200mgx2. Klopidogrel är alternativ till ASA.
  7. PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg, 1 x 1 i minst 1 månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg 1 x 1 i tolv månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till klopodigrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt- kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer). ASA ej fullgott behandlingsalternativ som profylax embolisk stroke vid förmaksflimmer.

Inför planerad operation utsätts lågdos-ASA 3 dygn innan operationen. Högdos- ASA (>1 g ASA/dygn) sätts ut 7 dygn innan op

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

ASA+ Dipyramidol: T Asasantin.

Dipyramidol: T Persantin Depot.

Klopidogrel: T Clopidogrel.T Grepid. T Plavix.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Behandling

ASA-behandling: ges vid

 

1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: ASA 160 mg, 2 x 1 som laddningsdos + prasugrel eller ticagrelor. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel.

2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + under tolv månader prasugrel eller ticagrelor. Detta oavsett om pat revasculariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75mlx1.

3. Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.

4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): 75 mg, 1 x 1.

5. Förmaksflimmer: ASA har av tradition ordinerats där Waran eller annan antikoagulantia ej valts. ASA är dock så mycket sämre än alternativen vad gäller trombosförebyggande effekt vid förmaksflimmer att preparatet i princip ej längre rekommenderas på denne indikation. Vanlig dos har varit ASA 160 mg 2 x 1 där dosen mest bygger på tradition och i stort saknar evidens. ASA 75 mg x 1 fungerar sannolikt lika bra (= lika dåligt).

6. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1.

7. TIA/ischemisk stroke: ASA laddningsdos 300 mg (dock ej om trombolys-behandling är aktuell)

8. Efter ischemisk stroke eller TIA: ASA 75 mgx1 i kombination med dipyridamol 200mgx2. Klopidogrel är alternativ till ASA. Ges tillsammans med dipyridamol.

9. Återinsjuknande i ischemisk stroke eller TIA trots ASA: ASA 75 mg, 1 x 1 + under två år dipyridamol 200 mg 1×2. Alternativ är Asasantin Retard 1 x 2.

10. PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg, 1 x 1 i en månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg 1 x 1 i tolv månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till klopodigrel. ASA kan ges även om Waranbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt- kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer).

Inför planerad operation utsätts lågdos-ASA 3 dygn innan operationen. Högdos- ASA (>1 g ASA/dygn) sätts ut 7 dygn innan op.

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

 

Aktuella Mediciner:

ASA: T Trombyl.

Dipyramidol: Persantin Depot.

Klopidogrel: T Grepid. T Clopidogrel.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ