Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Aortadissektion. Aortaaneurysm

Aortadissektion. Aortaaneurysm

ICD-10: I71

Orsak

Endotelskada oftast sekundärt till arteriosklerotiska förändringar. Riskfaktorer: ålder, hypertoni, rökning,KOL, hyperkolesterolemi, arteritsjukdomar, manligt kön. Aortaaneurysm föreligger definitionsmässig vid aortavidd över 30 mm. Utan akut dissektion eller rupturering uppstår inga smärtor. Aortaaneurysm > 5 cm skall bedömas av kärlkirurg. Aortaaneurysm >7 cm: akut kontakt.

Symtom

Larmsignaler är svår akut bröst- eller ryggsmärta med smärtvandring. Allmänpåverkan/blodtrycksfall.

Status:(vid dissektion) Smärtpåverkan enligt ovan, pulserande bukresistens, blodtrycksfall kan vara olika på hö resp vä arm, nedsatta pulsar i ben.

Differentialdiagnos

Hjärtinfarkt, perikardit, lungemboli, pleurit, muskuloskelettal smärta, divertikulit, stensmärtor.

Utredning

EKG, blodtryckskontroller bilateralt, CT buk. Har patienten screenats för aortaaneurysm?

Behandling

Urakut patient som omedelbart skall till kirurg för operation. Sätt syrgas, smärtstillning, sänkt huvudända, perifera nålar, Ringer-Acetat. Hög mortalitet.

 

Aktuella Mediciner

Morfin: Inj Morfin.

 

 

 

 

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ