Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Appendicit. Blindtarmsinflammation.

Appendicit. Blindtarmsinflammation.

ICD-10: K35

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Inflammation i appendix vermiformis.

Orsak

Huvudparten okänd orsak. Avstängning av lumen i blindtarmen tros vara en av orsakerna (detta orsakat av svullnad av lymfoid vävnad, ffa hos barn), fekalom, ev främmande kropp. Högst incidens mellan 10-30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring ner mot hö fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys eller flank. Ibland smärtfrihet just innan perforation.

Status

Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Perman-Rovsings tecken och psoas´ tecken kan vara positiva. Pat kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger.

Differentialdiagnoser: ”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (ffa hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker, gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

Utredning

Klinisk diagnos enligt ovan. Diagnosen är ofta svår, ffa hos barn, gravida, överviktiga och äldre. Osäkerhet medför upprepade förnyade bukpalpationer efter 12-24 tim Leukocytos (efter någon timma) och CRP-stegring (> 20 efter cirka 12 timmar). Höga CRP-värden vid appendicit ökad risk för perforation. Ultraljud, CT, laparoskopi eller gynekologisk undersökning vid oklara tillstånd.

 

Behandling

Operation, ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Idag sällsynt med profylatisk appendektomi (inför t ex långresor). Appendicitabcess, ffa hos de äldre, innebär stor återinsjuknanderisk; remiss för operation (görs i regel efter 4-6 veckor) eller dränage (med hjälp av ultraljud) ev kombinerat med antibiotikabehandling. Kronisk appendicit förekommer, men delade uppfattningar om hur ofta den förekommer. Många har kvar sina buksmärtor även efter appendektomi gjord på den indikationen (IBS?).

Antibiotikabehandling erbjuds som förstahandsalternativ vid vissa centra (ej gravida eller vid allvarlig klinisk bild). Flagyl 400 mg 1×2 + Cefadroxil 1 g 1×1 under 10 dagar brukar provas alternativt iv antibiotikabehandling. Äldre och skör patient kan komma i fråga för antibiotikaterapi för att ev kunna undvika en operation. Det förs också diskussion om självläkning förekommer.

Vid akut bild och allmänpåverkan transport till sjukhus, venösa infarter och syrgas på mask.

Patientinformation: Sjukvårdsrådgivningen. www.1177.se.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ