Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

ICD-10: M00,0

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus – även bett och stickskador.Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerade faktorer är nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom, missbruksproblematik, immunosupprimerande behandlingar och även annan sjukdom i leden inklusive proteser.Vanligaste patogener är staph. aureus (ca 50 %), staph epidermidis, pneumokocker, streptokocker och gramnegativa tarmbakterier. 

Symtom

Akut insättande ledsmärta i såväl vila som rörelse. I regel endast en led, framför allt de stora lederna (höft, knä, fot, axel). Bland intravenösa missbrukare drabbas även sacroiliaca- och sternoclavicularlederna. Feber, påverkat allmäntillstånd. Hos patienter med immunosupprimerande behandlingar kan diagnosen vara svår då symtom är diskreta. 

Status

Smärta, fixerad led, i regel kapselsvullnad, rodnad, värmeökning. Feber och allmänpåverkan. Differentialdiagnos: Gikt, pyrofasfatartrit, reaktiv artrit, psoriasisartrit, erysipelas, ökad aktivitet vid RA. 

Utredning

Inom primärvården status, temp och CRP. Vid misstanke på diagnosen akut remiss till ortopeden där vidare utredning och behandling görs.På kliniken sker ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätska. Ledvätskan är vid septisk artrit grumlig med förhöjt antal leukocyter, laktat och sänkt ledsocker-blodsockerkvot. Led- plus blododling. Odling från misstänkta lokaler som kan vara orsak (urogenitalt, gastrointestinalt, munhåla, svalg, sår).

Behandling

Vid ortopedklinik intravenös antibiotikabehandling/ledspolning.
Immobilisering och ställningstagande till samtidig steroidbehandling för att
skona ledbrosk. I efterförloppet antibiotika 4-6 veckor och ledavlastning.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Rörelseorganens sjukdomar
    Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ