Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

Artrit, bakteriell. Septisk artrit.

ICD-10: M00.9

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet ”Ledsvullnad, akut” i detta kapitel.

Orsak

I samband med ledpunktion, operation eller hematogen spridning från annat infektionsfokus. Tänk på bett och stickskador!

Bakteriella artriter är vanligast hos små barn och äldre. Predisponerande är annan sjukdom med nedsatt allmäntillstånd (inklusive etylism och narkotikamissbruk), immunsupprimerande behandlingar liksom annan sjukdom i leden – inklusive ledprotes. Vanligaste bakterierna är Staph.aureus, Staph.epidermidis, Pneumokocker, Streptokocker och gramnegativa tarmbakterier.

Symtom

Akut insättande ledsmärta med såväl vilo- som rörelsesmärta. I regel drabbas bara en led, i regel en av de stora lederna (höft-, knä-, fot-, axelled). Hos intravenösa missbrukare kan sakroiliakaleden respektive akromioklavikularleden drabbas. Ofta feber med påverkat allmäntillstånd. Symtomen kan vara diskreta och diagnosen svår hos patienter med immunsupprimerande behandling, t ex RA-pat.

Status

Smärta, fixerad led. Tydligast ses kapselsvullnad, rodnad och värmeökning på de perifera lederna. Som regel feber och allmänpåverkan.

Differentialdiagnos: Gikt, pyrofasfatartrit, reaktiv artrit, borrelia, psoriasisartrit, TB, hemartros (efter trauma), försämring vid reumatoid artrit eller artrossjukdom. Erysipelas. Avlossning av inopererad ledprotes.

Utredning

Ledpunktion med odling och direktmikroskopi av ledvätskan. Ledvätskan är grumlig med högt antal leukocyter, förhöjt laktat och sänkt ledsocker/blodsockerkvot. ev förekomst av kalciumpyrofosfat och urat (ev kristallartrit). Blododling. Odlingar tas från misstänkta lokaler som kan vara orsak till infektionen (kan vara urogenitalt, från munhåla, tänder, svalg, sår). Blodprover: LPK (förhöjt)/diff (polystegring), CRP (kraftigt höjt), SR (successivt stigande), S-Urat, P-glukos.

 

Behandling

Akutremiss till infektions- eller ortopedklinik för intravenös antibiotikabehandling/ledspolning, immobilisering, ev samtidig steroidbehandling för att skona ledbrosket. Broskdestruktionen går mycket fort och behandling får inte försenas. I efterförloppet antibiotika under 4 – 6 veckor och avlastning av leden. Följs med röntgen för att utesluta ledskada och osteit.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ