Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Astma hos barn

Astma hos barn

ICD-10: J45

Definition

Reversibel inflammatorisk luftvägsobstruktion.

 

Barn mindre än 2 år: 3:e obstruktiva episoden är astma. Barn över 2 år: 1:a obstruktiva episoden är astma. Atopiska barn: 1:a obstruktiva episoden är astma.

 

Orsaker

Allergi dominerar framför allt hos äldre barn, annars infektionsutlöst (ofta Respiratory Syncytialvirus; RS-virus), ansträngningsutlöst. Irriterande ämnen i luften, (cigarettrök), starka lukter, väderlek (köld, fukt).

 

Symtom

Hosta (ofta långvarig), pip i luftrören, slem, andnöd (OBS! nattlig hosta och trötthet kan vara lindrig astma).

 

Status

Hosta, trötthet, förlängt expirium, indragningar, takypné. Auskultation: pip (ronki) i expiriet, förlängt expirium.

 

Utredning

Miljö: Allergener, pälsdjur, ställningstagande till allergi-utredning. Hereditet: atopi. Ev. Spirometri med reversibilitetstest (barn över 4 år).

Behandling

Miljösanering, ev. ”Astmaskola”.

Farmakologisk akutbehandling:

1. ß2-stimulerare, salbutamol spray ges via Vortex 4 puffar till barn under 2 år och 6 puffar till barn över 2 år och kan upprepas.

Som alternativ nebulisator salbutamol 5 mg/ml 0,5 ml till barn<30kg och 1 ml till barn>30kg. Späds med koksalt till 2 ml och inhaleras via nebulisator.

Adrenalin kan inhaleras i nebulisator om otillräcklig effekt enligt ovan. Adrenalin 1 mg/ml, 1 ml till barn<2 år och 2ml till barn >2 år, späds med koksalt till 2 ml.

2. Adrenalin kan behöva ges i.m/ djupt s.c. eller i.v. vid svår astma.
Dos: 0,1 mg/ 10 kg kroppsvikt.

3. Steroid peroralt: T Betapred 0,5 mg, 6 tabl < 10 kg, 8tabl > 10 kg.

4. Teofyllamin rektalt, under 1 år: 3 mg/kg kroppsvikt,
över 1 år: 5-6 mg/kg

Vid otillräcklig effekt eller recidiv inom två timmar bör barnet in till sjukhus.

OBS! takypné mer än 50/minut hos barn under 2 år med indragningar, nedsatt andningsljud vid auskultation, slöhet och trötthet: sjukhus akut.

Tillfälliga besvär:

ß2-stimulerare i inhalation (Airomir ges i spacer, Nebunette eller Vortex på hjälpmedelskort till små barn, pulverinhalation till barn över 5-6 år).

Infektionsutlösta besvär:

Inhalationssteroid Pulmicort med spacer enl.ovan 400-800 µg i 3-4 dagar, 200-400 µg i 3-4 dagar, 100-200 µg i 3-4 dagar.

Underhållsbehandling: Kroniska besvär (behov av β2-agonist > 2-3 ggr/vecka).
Små barn med astma och större barn med svår astma bör skötas av barnläkare.
Barn över 2 år: inhalationssteroid (budesonid) 100-200 µg x 2, ev. tillägg av långverkande ß2-agonist separat eller övergång till kombinationspreparat.

Barn med inhalationssteroid bör längd- och viktmätas 2-3 ggr/år. Avplanade kurvor: remiss till barnläkare. Vid akuta infektioner i luftvägar kan steroiddosen dubblas i 12-14 dagar.

 

Aktuella Mediciner

ß2-agonist, kortverkande

Salbutamol: Inh.vätska/Spray Airomir, Inh.vätska/Spray Ventoline.

0-6 år:

Salbutamol: Inhal.aerosol Airomir 0,1 mg/dos.

>6 år:

Salbutamol: Inhal.pulver Buventol, Inhal.pulver Ventilastin, Inhal.pulver Ventoline Diskus.

Terbutalin: Inhal.pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist långverkande + steroid

> 6 år:

Inhalpulver Seretide Diskus mite.

Inhalpulver Symbicort Turbuhaler mite.

Steroid

2 – 6 år:

Budesonid: Pulmicort Turbuhaler alt Giona easyhaler.

> 6 år:

Betametason: T Betapred.

Budesonid: Pulmicort Turbuhaler alt Giona easyhaler.

Flutikason: Flutide Diskus.

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 2. Barnets sjukdomar
  Astma hos barn.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  Astma
 5. Andningsvägarnas sjukdomar
  KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ