Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna

Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna

ICD-10: J45

Orsak

Ofta utlöst anfall av allergi och infektioner, men också kyla, stress m.fl. orsaker.

 

Symtom

Dyspné, takypné, förlängt expirie, ofta allmänpåverkan.

Behandling

Akut behandling av vuxna: 

Ta ställning till syrgas – saturation ska med POX ligga över 90 %.

Inhalation av salbutamol (Ventolin) 5-10 mg i nebulisator ev. i kombination med ipratropiumbromid (Atrovent) 0,25- 0,5 mg. Inhalationen kan behöva upprepas.

Kortison i form av tablett Betapred 10 st. (alt inj 4mg/ml 2 ml) eller Solu-Cortef i.v. 100-200 mg.

Vid fortsatta besvär ge Teofyllin 3-6 mg/ kg kroppsvikt långsamt i.v.(halv dos om pat. står på Teofyllin eller har hjärtsvikt).

Vid hemgång ta ställning till ev. justeringar i patientens medicinering.

(Har pat medicin – används den? Hur?).

Behov av antibiotika i samband med infektion?

Ev. Prednisolonkur närmaste veckan 30 mg dagligen i 3-10 dagar.

Aktuella Mediciner 

Antikolinergika

Ipratropiumbromid :Inhal.pulver/ lösning Atrovent.

Tiotropiumbromid: Inhal.pulver Spiriva.

ß2-agonist snabbverkande

Formoterol: Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salbutamol: Inhal.aerosol/ lösning Airomir Autohaler. Inhal.pulver/lösning Ventolin, Inhal.aerosol Ventoline Evohaler.

Terbutalin: Inhal.aerosol/lösning/pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist långverkande

Formoterol: Inhal.pulver Formartis, Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salmeterol: Inhal.pulver Serevent Diskus.

ß2-agonist långverkande + steroid

Formoterol + Budesonid: Inhal.pulver Symbicort Turbuhaler.

Salmeterol + Flutikason: Inhal.pulver Seretide Diskus.

Leukotrienreceptorantagonist

Montelukast: Tabl Singulair.

Steroider, för inhalation

Budesonid: Inhal.pulver Pulmicort Turbuhaler. Giona Easyhaler (ffa till barn).

Flutikason: Inhal.pulver Flutide Diskus.

Steroider 

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Prednisolon: T Prednisolon

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Teofyllin 

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent. 

Teofyllin: Inj Teofyllamin.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Astma hos barn
 2. Barnets sjukdomar
  Astma hos barn.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Astma
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 5. Idrottsmedicin
  Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ