Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Idrottsmedicin > Att starta som lagläkare. Lagläkare.

Att starta som lagläkare. Lagläkare.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Lagläkaren har det medicinska ansvaret för ett lag. Ledstjärnan är att aldrig tillåta spel på medicinskt tveksamma grunder.

Idrottsmedicinarens arbetsområden är: Medicin/fysiologi, traumatologi och psykologi.

Arbetsuppgifter: Ibland delar två olika specialister på det medicinska ansvaret för ett lag (vanligare utomlands och på högre nivå).

Arbetsuppgifter på elitnivå:

Före säsongen: Försäsongsundersökning (se separat avsnitt), säkerhet kring utrustning, tillförandet av fysiologiskt kunnande vid diskussion om (försäsongs) träning, skadeprevention, fysiskt status och nutrition.

Under säsongen: Fortlöpande kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast, besöka träningar och fungera som matchläkare. Journalföring. TILLGÄNGLIGHET är nyckelordet!

Efter säsongen: Utvärdering av säsongens skador/sjukdomar för bättre prevention med kompletterande individuell träning och/ eller rehabilitering.

Arbetsuppgifter på icke-elitnivå:

Vanligast med primärt ansvar för skadeomhändertagandet. Personligt intresse och engagemang avgör hur stort övrigt ansvar man tar.

Vem kan vara lagläkare? Varje idrottsmedicinskt intresserad läkare efter utbildning enligt nedan, oavsett grundspecialitet. Idrottsmedicin är en etablerad subspecialitet i flera europeiska länder, men ännu ej i Sverige. Vanligast internationellt är att lagläkaren är allmänläkare. Näst vanligast är ortoped, därefter internmedicinare och/eller kardiolog.

Det är viktigt att ha erforderlig försäkring för fritidspraktik och att skriva arbetsbeskrivning med klubben. Idealt har klubben en ”medicinsk policy” avseende organisation, mål med verksamheten mm, som är oberoende av ev tränarbyte.

Utbildning: En god första grund i arbetet som lagläkare är Steg-1 kursen (se nedan). Sedan sker påbyggnad med erfarenhet och utbildning efterhand. Erfarenheten från grundspecialitet kommer väl till pass även i lagläkarrollen, men allra viktigast är nog ett stort idrottsintresse, med kunskap om den specifika idrott man är verksam i.

Utbildningskurserna i idrottsmedicin arrangeras av Svensk Idrottsmedicinsk förening (SIMF) i Sverige. Steg-1 kurser, cirka 1 vecka långa, anordnas regelbundet lokalt av SIMF:s olika delföreningar och omfattar basala kunskaper inom traumatologi, fysiologi, medicin, doping, nutrition och idrottspsykologi. Nationella Steg-2 kurser anordnas också regelbundet och innefattar områdena rehabilitering, överbelastningsskador, överträning, anemi mm. Diplom som Förbundsläkare kan erhållas från SIMF efter genomförda utbildningar, kompletterat med flera års verksamhet inom idrottsmedicinen.

Lagläkarens väska: Byggs lämpligen på efterhand. Börja med att anskaffa en rejäl, funktionell väska som är lätt att snabbt hitta i. Ett minimum av utrustning som bör finnas i en lagläkarväska på elitnivå eller nära elit kan vara: Stetoskop, blodtrycksmanschett, ficklampa, munspatlar, tryckbandage, kompresser, suturmaterial och/eller steristrips, nålar, peanger, sax, ögonkopp för sköljning av öga samt plasthandskar. Det är också bra om intubationsutrustning, oto-/oftalmoskop, Rubensblåsa samt receptblock och penna finns. Mediciner som kan rekommenderas är allergimediciner som antihistaminer, beta-2 stimulerare i inhalationsform, lokalanestetika, desinfektionsmedel/sårtvätt, antibiotika, akutmediciner som adrenalin och atropin, analgetika som NSAID och paracetamol. Inför utlandsresor kan medicinförrådet behöva kompletteras ytterligare med t ex diarréprofylax. Övrig utrustning som förband, skavsårsplåster, kyla (ispåsar mm), kryckor och kompressionsbandage skall också finnas tillgängligt vid arena eller match (ofta hos fysioterapeuten).

Fördjupning

Svensk Idrottsmedicinsk Förening, Tuna Industriväg 4, 153 30 Järna. kansli@svenskidrottsmedicin.se www.svenskidrottsmedicin.se

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Idrottsmedicin
    Försäsongsundersökning.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ