Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Axelsmärtor. Axelbesvär.

Axelsmärtor. Axelbesvär.

ICD-10: M79.6B M25.5(ledvärk) M75.4(impingement i skulderled)

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Följande diagnoser behandlas i PM Praktisk Medicin under respektive avsnitt i detta kapitel: Akromioklavikularledsartros, Axelledsluxation, Bicepsruptur, Bicepstendinit, Cervikobrakialgi, Frozen shoulder, Impingement, Tendinitis calcarea/ Kalkaxel, Nackmyalgi, Polymyalgia rheumatica, Supraspinatusruptur, Supraspinatustendinit. 

Orsak

Möjliga orsaker är symtom från Rotatorkuffen (Inklämningssymtom/Impingement [vanligast!], Kalkaxel, Supraspinatus, Infraspinatus och Teres Minor, Subscapularis), symtom från Glenohumeralleden (Frozen shoulder, Artros, Reaktiv artrit, Septisk artrit), symtom från Akromioklavikularleden (AC- ledsartos, ev artrit), Biceps longus tendalgi.

Hos medelålders och äldre är degenerativ rotatorkuffskada alt rotatorkuffsinflammation liksom subakromial impingement vanligaste orsaken. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med stor sannolikhet kalkaxel. Akut smärta (med rörelse-/kraftinskränkning) efter fall är sannolikt rotatorkuffruptur. Hos kvinnor är frozen shoulder vanligt.

Hos unga (ofta kvinnor) handlar det oftast om instabil ledkapsel (”för stor” kapsel) där terapin heter träning. Dessa patienter har en sekundärt orsakad impingementbild. Uppvisar ofta en generell ledlaxitet. Periartriter likaså vanligt och innefattar mjukdelarna kring lederna. 

F ö övervägs artrit (reaktiv artrit, Lyme- artrit), artros, bicepstendinit, bursit, myalgi, polymyalgia rheumatika, rizopatier, cerviko-brakialgier, AC-ledsaffektion (lux/sublux, artros, artrit), collum chirurgicumfraktur, tumörer (bl a lunga med skelettmetastaser), diskbråck i halsrygg, projicerad smärta (referred pain) från nacke och skuldra men även från inre organ som hjärta (hjärtinfarkt, angina)/lungor (apikala tumörer)/lever/gallvägar.

Differentialdiagnos

Cervikal ritzopati (diffus smärtspidning över bl a axel), cervikal rizopati (nervrotsspecifik smärtspridning mot axel), malignitet (skelettmetastaser i proximala humerus från bla lungcancer), polymyalgia reumatika.

Utredning

I första hand utröns om besvären kommer från Rotatorkuffen (impingement, kalkaxel, supraspinatus, infraspinatus/teres minor, subscapularis eller akut rotatorkuffruptur), Glenohumeralleden (frozen shoulder, artros, artrit), Akromiklavikularleden (AC- ledsartos, artrit) eller från axelns framsida pga Biceps longus-tendalgi.

Se avsnittet Impingementsyndrom för olika tester.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer. Läkartidningen nr 6 2012. Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Behandling

Konservativbehandling är förstahandsbehandling. Generellt bör pat med axelsmärtor ha snar tillgänglighet till sjukvården och behandlas aktivt med träning och uppföljning. Detta för att ej hamna i långdragna sjukdomsförlopp med rörelseinskränkning/ belastningssmärta som sedan kan vara svåra att häva. Kortisoninjektioner i muskler och kring senor ger ofta bara temporär lindring. Akut rotatorkuffruptur (pat kan inte lyfta armen efter fall) bör opereras/sutureras. Slätrtg visar kranialvandring av caput. Operation akut alt efter max 3 v och sjukgymnastik med uppföljning. Suturering efter 3 veckor omöjligt pga muskelatrofi.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Rörelseorganens sjukdomar
  Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 2. Rörelseorganens sjukdomar
  Supraspinatustendinit.
 3. Rörelseorganens sjukdomar
  Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 4. Praktisk Akut Medicin
  Supraspinatusruptur
 5. Rörelseorganens sjukdomar
  Domningar i arm.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ