Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Hudsjukdomar > Ben- och fotsår – Arteriella bensår.

Ben- och fotsår – Arteriella bensår.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Ulceration eller gangrän på tå eller fot samt ett systoliskt ankeltryck < 50 mmHg. Diabetiker överrepresenterade.

Orsak

Förträngning i artärerna sekundärt till åderförkalkning. Välkända riskfaktorer är rökning, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes. Otillräcklig tillförsel av syrgas och näringsämnen ger upphov till lokal vävnadsdöd.

Symtom

Vanligen torra, smärtsamma sår, mer distalt än venösa; på fotrygg, häl, tår, ibland i malleolhöjd. Ofta djup/svart nekros, exposition av underliggande senor. Fotpuls kan ej palperas. Smärta, särskilt nattetid (foten då i högläge). Smärtan lindras om patienten hänger med benet över sängkanten. Avblekning av foten vid elevation. Komplikationsrisker är bl a sekundärinfektion med snabbt spridande gangrän, sepsis.

Utredning

Anamnes: Tidigare sjukdomar (hypertoni, diabetes, hyperlipidemi) Mediciner, rökvanor. I princip skall alla tidigt i förloppet remitteras till kärlkirurg för bedömning.

Status: Inspektion, pulspalpation, ankeltrycksmätning (se under Utredning vid inledningen av avsnittet), elevationstest, eventuellt tåtryck (remiss till klinfys lab). Inför ev kärlrekonstruktion görs färgdoppler – om säker opindikation ev även bäcken-/benangiografi. Kartläggning av stenosen med angiografi (bäcken/ben) utförs endast om patienten bedöms operabel. Ultraljud (ner till knä) liksom CT är alternativa undersökningstekniker.

 

Behandling

Rökstopp! Svarta nekroser avlägsnas försiktigt mekaniskt. Gula nekroser löses ofta upp under behandlingens gång, särskilt om hydrokolloidplattan används. Försiktig ödembehandling. Patienten skall ej få ökad smärta av kompression – avlägsna kompressionsförband nattetid. Naturligtvis används ej kompression vid svårare ischemi.

Hudtransplantation övervägs vid stora sår med förväntad lång läkningstid. Såren kan täckas med hydrokolloidförband (DuoDerm) eller salvkompress (Jelonet). Få omläggningar. Byt hydrokolloidförband vanligen en gång per vecka med tätare byten vid kraftig sekretion.

Justering av blodtryck, smärtstillande, ASA. Vid infektion antibiotika per oralt Vid bekräftad misstanke om arteriellt sår remitteras till kärlkirurg för ställningstagande till arteriell rekonstruktion via konventionell kirurgi/PTA. Primär amputation när kärlrekonstruktion ej är möjlig och vid svåra smärtor/infektion.

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Mixt/T Heracillin.

Hydrokolloidplattor: DuoDERM olika storlekar t ex 10 x 10 cm. No 5 st (hjälpmedelskort).

Salvkompress: Salvkompress Jelonet olika storlekar, t ex 10 x 10 cm. No 10 st.

Zink: T Solvezink.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ