Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.

Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.

ICD-10: M 65.9 B

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Inflammation, mekanisk irritation eller degenerativ process som regel i den långa bicepssenan.

Symtom

Smärta över långa bicepssenan på axelns framsida, över sulcus intertubercularis. Kan vara förenat med rotatorkufftendinit och impingement (se detta avsnitt). I de fall där senans tjocklek hindrar passage genom kanalen i sulcus, föreligger en mekanisk oförmåga att lyfta armen över 80-90° framåt, s k timglas-biceps.

Status

Palpationsömhet i området, ffa sulcus. Smärta provoceras vid 90 graders flektion i armbågsleden och pronerad underarm då patienten försöker supinera mot motstånd. Painful arc med utsträckt, fullt supinerad arm/hand och flektion i armbågsleden mot motstånd (Speed´s test). ev svårighet att lyfta armen över 80-90° framåt.

Utredning

Klinisk diagnos, ev ultraljud. Armarna hålls framåtsträckta med handflatorna uppåt och undersökaren trycker armarna nedåt = test av biceps långa sena.

 

Behandling

I akutskedet NSAID peroralt och initialt kort vila. Därefter sjukgymnastisk behandling med styrke- och rörlighetsträning. Behandla inte med steroidinjektioner vid eller i senan, pga risk för ruptur.

Ny operationsteknik innebär tenodes av långa bicepssenan. (Senan delas högst upp vid sitt fäste, och fästes efter duplikatur med interferensskruv i humerus distalt i sulcus. Tekniken ger en normal bicepsfunktion, då muskelns+senans funktionella längd förblir oförändrad.)

Aktuella Mediciner

NSAID:T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Rörelseorganens sjukdomar
    Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ