Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.

Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.

ICD-10: E 21,0

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Överfunktion i bisköldkörtel utan kända bakomliggande faktorer.

Orsak

Okänd. Överproduktion via multipla adenom i körteln eller diffus hyperplasi. Hormonproducerande malign tumör förekomer, leder till en hyperkalcemi.

Symtom

Ofta asymtomatisk. Multipla symtom kan förekomma från flera organ: Muskulära (muskeltrötthet/svaghet), njurar (polyuri, nokturi, törst, njursten), hjärta/kärl (hypertoni, hjärtförstoring, vänsterkammarinsuff, arytmier m fl.), psykiska (depression, irritabilitet, trötthet, demensliknande bild, koncentrationssvårigheter m fl), metabola (diabetes typ 2, insulinresistens, dyslipidemi m fl), osteopeni.

Klinik: Hyperkalcemi (S- Ca, joniserat Ca) lågt S-fosfat.- men det förekommer hyperparatyreoidism med normala kalciumvärden.

Differentialdiagnos: Sekundär hyperparatyroidism (förhöjt S- PTH utan hyperkalcemi, högt S-fosfat till skillnad från primära formerna): D- vitaminbrist, malabsorption, nedsatt njurfunktion. Tertiär hyperparatyroidism: Sarkoidos. Immobolisering. D- vitaminintox. Ärftlig hyperkalcemi pga låg utsöndring av kalcium i urinen (FHH- familjär hypocalciurisk hyperkalcemi). Malignitet.

Utredning

S- PTH + joniserat S- Ca, S-Ca, S-albumin. S-Fosfat. S- Krea. DXA (bentäthetsmätning). D- vitamin (S-25-OH vitamin-D). BT. P- Glu. Lipider. EKG.

Behandling

Remiss endokrinolog/kirurg. Operation (paratyreoidektomi). Generell op-indikation vid S- Ca ≥ 2,85 mmol/l eller joniserat kalcium ≥1,34 mmol/l, eller ≥1,38 mmol/l om över 70 år, njursten, nedsatt njurfunktion, osteoporos.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ