Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Borrelia. Lyme´s sjukdom.

Borrelia. Lyme´s sjukdom.

ICD-10: A69

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Kort Sammanfattning av avsnittet:

Erythema migrans: 

Sakta växande hudrodnad. Klinisk diagnos. Serologisk provtagning tillför intet. Behandlas, om > 5- kronas storlek, med PcV.

Neuroborrelios: 

Perifer nervpåverkan med sensibilitetsstörning (ex smärta; stickande, brännande,värst nattetid). Sensoriskt bortfall; dermatomspecifikt) eller motoriskt bortfall (vanligast är perifer facialispares).

Central nervpåverkan (meningitsymtom) med långdragna subakuta besvär; intermittent huvudvärk, trötthet, dålig aptit, subfebrilitet mm.

Rådgör med infektionsläkare. Diagnos via lumbalpunktion. Behandling med doxycyklin.

Artrit (ffa knäled), Lymfocytom (örsnibb eller bröstvårta vanligast), Kardit (sällsynt), Akrodermatit (blåröda växande hudförändringar på extremitets sträcksida/medialt fot) kan uppstå efter långvarig borreliainfektion. Behandlas med doxycyklin.

Primärstadiet (Erythema migrans) EM:

Se även avsnittet Erytema chronicum migrans i Hudkapitlet, och avsnittet Fästingfeber i Andningsvägarnas sjukdomar.

Orsak

Bakterieinfektion av spiroket från gruppen Borrelia burgdorferi sensu lato, överförd till människa av fästingar. Idag tre arter som står för huvuddelen av infektionerna i Sverige, behandlingen är densamma. Förekommer i hela landet men främst i södra Sverige upp till Dalälven samt norrlandskusten. Primära infektioner framför allt april till december.

Ca 1 av 150 fästingbett överför borrelia, men ca 20 % av fästingarna bär på borrelian. Låg risk för infektion under första dygnet efter det att fästingen bitit sig fast, ju längre tid man har fästingen desto större risk för infektion. Kvinnor drabbas oftare än män av borreliainfektioner. Genomgången infektion skyddar inte mot nytt insjuknande.

Symtom

Erytem, ibland med lätt klåda men oftast asymtomatiskt. Hyperestesi – parestesier kan förekomma inom det affekterade området. Allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, muskelvärk och feber förekommer ffa i samband med multipla erytem och innebär en ökad risk för progress av sjukdomen om inte behandling ges.

Status

Sakta växande erytem som i regel uppkommer 1-4 veckor efter fästingbett (inkubationstid mellan 1 – 90 dagar finns angivna). Erytemet är beläget på samma plats som fästingbettet. Erytem som efter 1 vecka är större än en femkrona skall tolkas som erytema migrans och behandlas. Regionala adeniter kan förekomma. Utseendet av erytemet är efter en tid i typfallet ringformad med central uppklarning. Erytemet kan se olika ut om det är en kvinna eller man som är drabbad. Hos kvinnor oftare homogent erytem utan den annars typiska ringformen. Många erytem läker ut av sig själva.

Differentialdiagnoser

Bettreaktion (kommer omedelbart och behandlas ej), kontaktallergier, svampinfektion, erysipelas (vid homogen rodnad), granuloma annulare.

Utredning

Klinisk diagnos. Serologin osäker och har ingen plats vid diagnostik av erythema migrans; akutprov men även konvalescentprov kan förbli negativa. Det finns inget blodprov som med säkerhet kan verifiera en akut borreliainfektion eller som kan differentiera mellan akut eller genomgången infektion. I typfallet stigande IgM-antikroppar vid obehandlad infektion tidigast efter 2 veckor; IgM sjunker efter cirka 1 månad, då IgG stiger. Högt IgG kan kvarstå flera år efter tidigare infektion. I endemiska områden finns hög bakgrundsaktivitet av förhöjda antikroppar hos friska vilket gör att positivt test är svårtolkad. Pos IgM i serum berättigar i sig själv inte till att behandling sätts in utan är ofta ett uttryck för en ospecifik reaktion. I hälften av fallen med erytema migrans sker ingen antikroppsutveckling. Serologin kan inte användas som behandlingskontroll.

Exempel på provsvar Riktlinjer för tolkning

Alternativa tolkningar

A IgG negativt Alt 1. Ingen Borreliainfektion

och IgM neg Alt 2. Tidig Borreliainfektion – nytt prov om 2-3 v

Alt 3. Seronegativ Borreliainfektion (tidigt skede).

B IgG negativt Alt 1. Tidig Borrelios

och IgM pos Alt 2. Ospecifik reaktion

C IgG positivt Alt 1. Aktuell Borreliainfektion

och IgM negativt Alt 2. Genomgången Borreliainfektion

Alt 3. Rest efter utläkt Borreliainfektion

D IgG positivt Aktuell Borreliainfektion

och IgM positivt

Om serologi är negativ vid två provtillfällen med 4 – 6 veckors mellanrum är borreliainfektion inte trolig. Serokonversion under denna tid stöder borreliadiagnosen.

Behandling

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges dubbla dosen). Vid pc-allergi, samtidig feber eller multipla erytem ges doxycyklin 100 mg 1 x 2 under 10 dagar. Vid graviditet används ceftriaxon 2 g x1 iv under 2 veckor.

Barn behandlas med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar (som också är alternativ om barnet ej klarar smaken av penicillin). Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc- allergi ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2 – 5.

Erytemet kan öka de första dagarna efter behandling- avklingar sedan. Brukar vara borta efter 5-7 dagar. Om ej troligen felaktig diagnos. Ingen uppföljning behövs. Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner enligt nedan.

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi pga ett asymtomatiskt fästingbett.

Prevention: Vaccin finns ej. Drabbade får ej immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett. Heltäckande kläder vid vistelse i natur där fästingar finns. Ljusa kläder gör att man lättare ser fästingarna (men drar också åt sig flugor…). Inspektera hudkostymen efter att ha varit ute i naturen.

Aktuella mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox. Mixt/K Amoxicillin.

Azitromycin: Mixt/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Penicillin-V: Mixt/T Kåvepenin.

Behandling

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges dubbla dosen). Vid pc-allergi, samtidig feber eller multipla erytem ges doxycyklin 100 mg 1 x 2 under 10 dagar. Vid graviditet används ceftriaxon 2 g x1 i.v. under 2 veckor.

Barn behandlas med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar (som också är alternativ om barnet ej klarar smaken av penicillin). Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc- allergi ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2 – 5.

Erytemet kan öka de första dagarna efter behandling- avklingar sedan. Brukar vara borta efter 5-7 dagar. Om ej troligen felaktig diagnos. Ingen uppföljning behövs. Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner enligt nedan.

 

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi p.g.a. ett asymtomatiskt fästingbett.

Prevention: Vaccin finns ej. Drabbade får ej immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett. Heltäckande kläder vid vistelse i natur där fästingar finns. Ljusa kläder gör att man lättare ser fästingarna (men drar också åt sig flugor…). Inspektera hudkostymen efter att ha varit ute i naturen.

 

Aktuella Mediciner:

Amoxicillin: Mixt Amoxicillin.

Azitromycin: Mixt/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Penicillin-V: Mixt/T Kåvepenin.

 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ