Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Bröstsmärta

Bröstsmärta

ICD-10: R07

OBS! Alla oklara fall av akut bröstsmärta remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Nedanstående tillstånd är exempel över vanliga orsaker till akut bröstsmärta.

* Markerar att det finns mer text under denna rubrik i denna bok.

Angina pectoris*:

Akut snabbt övergående bröstsmärta i samband med ansträngning.

Aortadissektion*:

Bröst- buksmärta som också vandrar ut mot ryggen.

Bältros. Herpes zoster:

Kan vara intensiv ytlig smärta även före det att blåsorna uppträder.

Diskbråck:

P.g.a. rizopatismärtor

Esofagit/Esofagal reflux:

Kan vara kliniskt svårt att skilja från hjärtinfarkt och svarar ibland på nitroglycerin vilket kan vara vilseledande i diagnostiken.

Hjärtinfarkt* /Hjärtsvikt:

Allt från inga besvär till intensiv smärta och svikt.

Kotkompression:

Efter trauma eller p.g.a. malignitet. Spontant vid osteoporos.

Lungemboli*:

Hållkänsla i bröstet, ev. andningspåverkan.

Myalgi:

Ömhet i bröstkorgsmuskulaturen ofta i samband med virusinfektion.

Perimyokardit*:

Smärta som ofta förvärras i liggande och vid andning.

Pleurit*:

Andningskorrelerad smärta.

Tietzes syndrom*:

Lokaliserad ömhet på broskdelen av revben. Ofta vid stress och ”hög” andning.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ