Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

ICD-10: A56-P

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Infektion med Chlamydia pneumoniae (synonym beteckning Chlamydophila pneumoniae) via dropp- eller kontaktsmitta; ofta inom familjen. Intracellulär bakterie. Vanligt med genomgången infektion redan hos småbarn. TWAR är alternativt begrepp. Står för Taiwan Acute Respiratory Disease. TWAR var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet.

Symtom

Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3 veckor. Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion. Initialt virosliknande symtom. Uppträder på alla nivåer i luftvägar. Typiskt är att en ungdom eller yngre vuxen söker för ”förkylning” som inte går över eller som ständigt återkommer. Varierande bild; ont i halsen, slem i övre luftvägar med ideliga harklingar, långvarig hosta med slem, lockkänsla i öron, tryck över bröstet [är typiskt], lättare pneumoni, huvudvärk, yrsel, muskel-/ledvärk, hög puls vid ansträngning, trötthet med åtföljande depressiv/irritabel bild. Kan utlösa period av latent astma samt exacerbation av KOL. Ovisst om bakterien kan orsaka kronisk astma. Generellt milt förlopp med spontanläkning men mycket långdragna förlopp finns över månader. Kan misstolkas som ”Tonåringsbeteende” (sover gärna och mycket, försämrad prestation i skolan, håglösa, irritabilitet) Kroniskt trötthetssyndrom eller Utmattningsreaktion.

Status

Kliniskt knappast avvikande från virusinfektion mer än att förloppet kan vara mycket långdraget. Ibland lättare obstruktivitet. Finns dock beskrivet som möjligen särskiljande att hårda gommen uppvisar rodnad med multipla aktiverade lymfkörtlar, i bakre svalgväggen multipla (1-3 mm stora) svullnader, kraftigt svullna slemhinnor i näsan och ibland gråvit beläggning bak på tungan.

Differentialdiagnos

Mykoplasmapneumoni (kliniska bilden likartad- diagnos via PCR- metodik). Ornitos. Kroniskt trötthetssyndrom. Utmattningssyndrom.

Utredning

Kliniken är svår/omöjlig när det gäller att särskilja från andra luftvägsinfektioner. Ev påvisande av Chlamydia pneumoniae via PCR-teknik (direkt cellavskrap från svalg- eller nässlemhinna) eller serologi endera förhöjda IgM indikerande aktuell infektion -uppträder dock bara vid första insjuknandet med chlamydia pneumoniae- eller fyrfaldig höjning av IgG; dock sent antikroppssvar efter ca 4-8 veckor. Kräver 2 blodprov med 4-8 veckors mellanrum). I praktiken fungerar dock proverna ofta dåligt där samtliga kan vara falskt negativa. Mycket vanligt att barn <5 år inte utvecklar antikroppar mot bakterien. Ig-A ansågs tidigare vara en bra markör av kvarvarande infektion – men analyseras fn bara vid länslasarettet i Gävle. Odling fungerar ännu sämre. SR, CRP, LPK är ofta inte påverkade alls eller med endast måttlig stegring där SR höjs mer än CRP.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Azitromax: Mixt/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxycyklin.

Erytromycin: Mixt/T Ery-Max.

Klaritromycin: T/Mixt Klacid.

Behandling

Flertalet akuta infektioner kräver ej behandling. Långdragna förlopp (> 6 veckor) kan efter diagnos behandlas under 14 dagar med erytromycin till barn, till vuxna doxycyklin (doxycyklin 0,1g 2x1xI- sedan 0,1g 1x1xVI) alt erytrocyklin 250 mg 2x2xVII. Alternativ är azitromycin eller klaritromycin. Kan krävas flera behandlingsomgångar.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Andningsvägarnas sjukdomar
    Mycoplasmapneumoni
  2. Andningsvägarnas sjukdomar
    Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ