Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dehydrering

ICD-10: E86

Orsak: Minskat vätskeintag och/eller ökade vätskeförluster, t.ex. diarré, kräkningar, feber, blödning. Observera ACE-hämmarnas ökade effekt vid dehydrering.

 

Status

Kontroll av puls, blodtryck, vakenhet, torra slemhinnor? urinproduktion? nedsatt perifer cirkulation? (kan testas tryck mot bröstbenet 5 sek – återfyllnad normalt inom 3 sekunder efter att man släppt trycket).

 

Grad av dehydrering:

Måttlig – förlorat ca 3 % av kroppsvikten. Symtom: Törst, ev. matt. Puls och blodtryck normala.

Tydlig – förlorat ca 5 % av kroppsvikten. Symtom: Torra slemhinnor, koncentrerad urin. Blodtryck normal men pulsen i regel ökad (tänk på ev. pulshämmande betablockadbehandling).

Svår – 5-10% av kroppsvikten. Symtom: Trött/ matt/ somnolent patient. Takykardi, blodtrycksfall, vasokonstriktion som ger marmorering, upphävd urinproduktion.

Vid allmänpåverkan till sjukhus för rehydrering där också elektrolyter kan följas. Ringeracetat i.v. – initialt 300-500 ml relativt snabbt om svår dehydrering. Följ förloppet kliniskt; puls, blodtryck, perifer cirkulation och vakenhet. Urinproduktion mindre än 0,5 ml/kg/timma innebär att patienten behöver vätska.

 

Aktuella Mediciner

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 2. Praktisk Akut Medicin
  Epiduralblödning
 3. Praktisk Akut Medicin
  Bicepsruptur
 4. Praktisk Akut Medicin
  Huggormsbett. Ormbett
 5. Praktisk Akut Medicin
  Urtikaria. Nässelutslag
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ