Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Ögonsjukdomar > Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.

Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.

ICD-10: H20

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Infektiös, immunologisk eller okänd. Inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, ulcerös kolit), Mb Bechterew, Reiters syndrom (ung man med uretrit, polyartrit, ibland konjunctivit [ofta bilat, mukopurulent], höjd SR), psoriasisartrit, sarkoidos, MS, borrelios, lins- utlöst.

Symtom

Värkande rött öga med extrem ljuskänslighet och dimsyn är dominerande symtom. Endast ena ögat drabbat. Inte sällan måttlig synnedsättning.

Differentialdiagnos

Kornealsår.

Status

Vid undersökning noteras perikorneal (ciliär) rodnad och mios.

Sent i förloppet kan pupillen vara oregelbunden och ljusstel pga sammanväxningar mellan pupillkanten och linsen – synechier. Vid undersökning med spaltlampa ses ljusväg i främre kammaren och ibland även precipitat på kornealendotelet. Vid belysning i det friska ögat får patienten ofta värk i det sjuka ögat pga iriskontraktion. Ev färga gärna ögat för att utesluta kornealsår.

 

Aktuella mediciner

Atropin: Ögondroppar Isopto-Atropin.

Dexamethason: Ögondroppar Isopto-Maxidex.

Prednisolon: Ögonsalva Ultracortenol.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik/ögonläkare. Viktigt att snabbt påbörja behandling, inte minst med pupillvidgande medel för att förhindra synechier, vilket annars kan leda till ett svårbehandlat sekundärt glaukom.

Ofta recidiverar iriter regelbundet och om patienten haft iriter förut och väl känner igen symtomen, kan behandling för det akuta skovet initieras i primärvården och sedan följas upp av ögonläkare. Lämplig startbehandling är steroidroppar 4-6 ggr dagligen samt 1 % atropindroppar x 2. Utredning om ev bakomliggande systemsjukdom som behandlas.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ