Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Ögonsjukdomar > Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.

Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.

ICD-10: H10

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Allergi, virus, klamydia eller bakterier kan orsaka konjunktivit. Anamnesen samt status ger ofta bra vägledning.

Symtom

Allergisk konjunktivit är oftast bilateral med klåda, rodnad och tårflöde. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken. Ev kemos.

Kontaktlinsbärare kan uppvisa en särskild form av allergisk konjunktivit. Av okänd anledning, ofta efter överdrivet linsbärande eller hos linsbärare med nedsatt tårfilmsfunktion, kan det utvecklas en långdragen typ 4-allergisk reaktion; så kallad Giant Papillary Conjunctivitis (GPC). Denna kännetecknas av kraftigt förstorade papiller i tarsala konjunktiva, ffa i övre ögonlocket. Detta leder till bristande linskomfort med skav och obehag vid linsbärande, men inte så mycket besvär annars.

Bakteriell konjunktivit är ofta initialt, ensidig – sedan i regel engageras också det andra ögat- och ger en uttalad rodnad (mest uttalad perifert; ej limbusnära) liksom på insidan av ögonlock. Även varig sekretion. Smitta genom direktkontakt. Igenklibbade ögonlock på mornarna. Insidan av ögonlocken med ”knottrigt” utseende; endera bleka runda prickar eller ”kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar. Ev kemos.

Viruskonjunktivit är också oftast bilateral och ger ofta mer uttalad skav och rodnad, ibland synpåverkan ffa i form av ljuskänslighet. Konjunktival injektion. Vattnig sekretion. Ögonlockssvullnad. Ev kemos. Ofta i samband med ÖLI. Duration 2-4 veckor.

Klamydiakonjunktivit ger oftast ganska rejäl rodnad, men ingen påtaglig varig sekretion. Misstänk vid terapisvikt och papiller hos sexuellt aktiv person. Ofta knottrigt, ”kullerstensliknande” utseende av tarsala konjunktiva och kan misstolkas som allergisk konjunktivit. Ev kemos. Diagnostiseras efter provtagning/odling med konjunktivalskrap. Man måste skrapa rejält med klamydiaprovtagningspinne. Bedöva först! Patienter med klamydiakonjunktivit är ofta symtomlösa bärare av genital klamydia – skall remitteras för genital provtagning. Barn med klamydiakonjunktivit kan ha blivit smittade via födslovägarna och burit smittan symtomlöst länge.

Differentialdiagnos

Endokrin oftalmopati (skavkänsla, ljuskänslighet, tårflöde mm).

 

Aktuella mediciner

Antihistamin lokalt: Ögondroppar Zaditen. Ögondroppar Opatanol.

Antihistamin peroralt: T Aerius.

Aziytomycin: Ögondroppar Azyter.

Erytromycin: Enterokapslar Ery-Max.

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögondroppar Kloramfenikol CCS. Ögonsalva Chloromycetin.

Levofloxacin: Ögondroppar Oftaquix.

Moxifloxacin: Ögondroppar Vigamox.

Natriumkromoglikat: Ögondroppar Lecrolyn.

Tobramycin: Ögondr Tobrex Depot.

Behandling

Allergisk konjunktivit: Lokal behandling med natriumkromoglikat. Vid bristande effekt väljs antihistaminika, eventuellt i kombination med peroralt antihistamin. GPC behandlas med linsvila och långvarig behandling – flera månader – med lokala antihistamindroppar.

Bakteriell konjunktivit: Flertalet akuta infektiösa konjunktiviter läker utan antibiotikabehandling. Vid måttliga besvär tvättning med ljummet kranvatten några gånger/dygn. Vid uttalade besvär eller symtom > 1 vecka antibiotikadroppar. I första hand används fucidinsyra alt moxifloxacin (vid stafylokockinfektion). I övriga fall kloramfenikol. Betr kontaktlinsbärare övervägs behandling med levofloxacin pga risk för pseudomonas.

Viruskonjunktivit: Kausal behandling saknas, men tårsubstitut kan vara av värde i symtomlindrande syfte.

Klamydiakonjunktivit: Peroral behandling med doxycyklin. Remiss könspoliklinik för smittspårning. Anmälan till smittskyddsläkare.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Konjunktivit. Bindhinnekatarr
  2. Ögonsjukdomar
    Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea
  3. Praktisk Akut Medicin
    Röda ögon.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ