Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.

Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.

ICD-10: H15

Definition

Episklerit: En ytlig inflammatorisk process i episklera, mellan konjunktiva och sklera. Sklerit: En inflammatorisk process i djupare lager.

Orsak: Immunologisk.

Symtom

Rodnad, värk och ömhet, oftast ensidig.

Status

Episklerit: Dilaterade konjunktivala och subkonjunktivala kärl i ett sektorformat område. Ingen påfallande rodnad på djupet och ganska måttlig palpationsömhet. Sklerit: Intensiv smärta, även rörelsesmärta och rejäl palpationsömhet. Utöver de vidgade kärlen ytligt ses en djupare liggande rodnad, ibland med en blåröd ton. Kan i svåra fall leda till bulbperforation.

Behandling

Lindriga fall av episklerit kan ofta läka ut utan behandling. Om patienten har haft upprepade episoder under senare tid, eller om symtomen är uttalade, bör behandling med steroiddroppar övervägas. Denna behandling skall dock alltid skötas av- eller i nära samråd med ögonläkare. Skleritfall (ovanliga) skall alltid remitteras för behandling av ögonspecialist.

Aktuella mediciner

Dexamethason: Ögondr Isopto-Maxidex.

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ