Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Diabetes – vid nyupptäckt.

Diabetes – vid nyupptäckt.

ICD-10: E10 E11 E14

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

 

* Vid upprepat fP- Glu ≥ 7,0 mmol/mol eller P- Glu ≥ 12,2 (kapillärt) eller ≥ 11,1 (venöst) eller HbA1c ≥ 48 mmol/mol i två prov eller i ett prov samtidigt som P- Glu alt fP- Glu är över gränsen:

* Allmänpåverkad pat akut till sjukhus.

* Typ 2: Metformin insätts tidigt; 500 mg x1- succesivdosökning.

* Typ 1: Insulin; Långverkande eller NPH + snabbverkande insulin vid måltid. Instruera ang inj teknik. Remiss diabetesmott.

* Mål fP- Glu < 6. P- Glu < 8 i övrigt. Om P-Glu mkt högt långsam sänkning till initialt ca 10 vid alla tider på dygnet.

* Kort kostinfo (uteslut sötsaker, socker, läsk etc).

* Pat erhåller blodglukosmätare + mätstickor+ lancetter.

* Snart återbesök med dygnskurvor.

 

Definition

Diabetes:

 1. fP-Glukos ≥ 7,0 mmol/l x 2 eller
 2. P-Glukos ≥ 12,2 mmol/l (kapillärt) alt > 11 mmol/l (venöst) alt 2 tim efter peroral glukosbelastning eller
 3. HbA1c ≥ 48 mmol/mol i två prov eller i ett prov samtidigt som P- Glu alt fP- Glu är över gränsen (betr diabetes typ 2 hos icke gravid).

Förhöjt fasteglukos: (IFG, Impaired Fasting Glucose):

fP-Glukos 6,1- 6,9 mmol/l (venöst).

Nedsatt glukostolerans: (IGT, Impaired Glucose Tolerance):

P-Glukos 8,9–12,2 mmol/l (kapillärt)/ 7,8 – 11.1 mmol/l (venöst) 2 tim efter peroral glukosbelastning. Normalt fP- glukos.

Graviditetsdiabetes: P-Glukos > 10,0 mmol/ (kapillärt) 2 tim efter peroral glukosbelastning. (för poliklinisk glukosbelastning se avsnittet Övervikt, Utredning)

Orsak

Klassifikation enligt WHO

 1. Typ 1: Primär och absolut insulinbrist (betacellsdestruktion).
 2. Typ 2: Nedsatt insulinkänslighet i kombination med rubbning i betacellsfunktion (störd produktion och/eller frisättning).
 3. Andra specificerade typer: Pankreassjukdomar (Pankreatit, Trauma, Infektion, Kirurgi, Cancer, Cystisk fibros, Hemokromatos m fl), Hormonella rubbningar: (Hypertyreos, Akromegali, Cushing´s syndrom, PCO (polycystiskt ovarie)-syndrom). Läkemedel eller kemiska substanser (Steroider, Neuroleptika, Alfa-interferon Cyklosporin A). MODY (maturity onset diabetes of the young; genetiskt autosomalt dominant mutation)
 4. Graviditetsdiabetes: 1-2% av alla graviditeter.

Symtom

Trötthet, törst, viktnedgång (ofrivillig), ökade urinmängder, dimsyn, muskelkramper, gikt, genital klåda och svamp, torrhet i hud och slemhinnor, infektiösa hudsjukdomar, upprepade urinvägsinfektioner. Kan också debutera med komplikationer: fotsår, neuropati, hjärt- kärlsymtom, njursvikt, proteinuri.

Typ- 1 diabetes: ofta ”yngre” patient (<35 år) men kan debutera i alla åldrar. Akut insjuknande, törst, stora urinmängder, ofrivillig viktnedgång, ackomodationsstörningar (pga högt P-Glukos).

Typ- 2 diabetes: ofta ”äldre” patient (> 35 år). Successiv utveckling, bukfetma, ofta symtomlös, hereditet för typ 2 och/eller hjärt-/ kärlsjukdom. Höga blodfetter predisponerar för diabetes typ- 2.

Diabetes vid:

* Pankreassjkd: Gallstensbesvär, diarréproblem, ev viktnedgång. Genomgångna pankreatiter?

* Läkemedel: Använder patienten steroider, neuroleptika?

* Hypertyreos: Viktnedgång, takykardi, ändrade avföringsvanor, depression.

* Graviditet: Fertil ålder, amenorré.

Utredning

Allmäntillstånd, hjärta, lungor, blodtryck, tyreoidea, riktad undersökning vid symtom (t ex hudinfektioner, fotsår, genital svamp). Vikt, längd och midjeomfång.

Lab: HbA1c, Hb, Na, K, Krea, TSH, fritt T4, Urinsticka (även mikroalbumin plus nitrit), lipidstatus. Ev gravtest (fertil kvinna), C-peptid, GAD, IA2A, EKG om anamnes talande för hjärtsjukdom.

Behandling: (se även nästkommande utförligare avsnitt)

Akut till sjukhus: Allmänpåverkad patient (sänkt vakenhetsgrad, kramper, vidgade pupiller ), hypovolemi med cirkulatorisk instabilitet (snabb och svag puls, cyanotisk, perifert kall, sjunkande BT), hyperventilation, buksmärtor, muskelvärk, illamående och kräkningar (ketoacidos, pankreatit?), hög feber. Förekomst av ketoner i urinen är ointressant om patienten är opåverkad. Barn skall alltid till sjukhus samma dag.

Besvara patientens frågor och farhågor. De flesta patienter genomgår en krisreaktion vid debut av en kronisk sjukdom! Informera inte för mycket utan sträva efter snar uppföljning istället.

Kost/ Motion: Mycket enkla kostråd initialt: undvik söt dryck (även mjölk och juice; ”drick bara vatten”) och sötsaker.

Tablettbehandling: Om trolig typ 2: Metformin 500 mg x 1. Öka 1 tablett varannan vecka till 3 tabl dagligen (endera 1×3 eller 3 tn).

Snar insulinbehandling: Om misstanke om typ 1 (kontakta specialistmottagning), höga symtomgivande blodsockervärden (>20). Börja med snabbinsulin 2-4 E till måltid och 6-8 E NPH-insulin (Humulin NPH, Insuman Basal eller Insulatard) till natten. Alternativt mixinsulin (Humalog mix 25 eller Novomix 30) 6-10 E till frukost. Täta kontakter med diabetessköterska för långsam dosökning. Målet initialt är att komma ner till ca 10 mmol/l såväl fastande som dagtid. Så småningom målet < 6 mmol/l fastande på morgonen, dagtid < 8 när pat nått trygghet i insulinhanteringen.

Förse patienten med en blodsockermätare om insulinbehandling och snart återbesök (beroende på symtom, hur höga blodsocker pat har). Informera om vad som är normala blodsockervärden (/fastande < 6 och dagtid under 8 mmol/l). Om blodsockret initialt är mycket högt strävar vi att långsamt sänka det till i första hand 10 mmol; såväl fastande som dagtid (se avsnittet Diabetes typ 2- behandlingsprinciper).

Blodtryck och lipider: Avvakta att behandla till åb om 1-2 månader om inte extremt högt blodtryck.

Rökstopp: Var tydlig med att rökstopp troligen är den i särklass viktigaste åtgärden för att minska risken för komplikationer.

Sjukskrivning: Överväg sjukskrivning 1-3 veckor vid symtom och inledande av insulinbehandling.

Övrigt: Behandla bakterieuri och svampinfektioner.

Uppföljning: Inom 2-3 månader är målet att patienten skall ha kommit ner i fasteblodsocker under 6 mmol/l, dagtid under 8 mmol/l. Man skall ha inlett blodtrycksbehandling med målet ≤ 140/85 mm Hg (vid samtidig njurpåverkan ≤ 130/80). Även lipidbehandling med målet S-Kolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l (< 1,8 mmol/l vid diabetes och hjärt-/kärlsjukdom/njurpåverkan). Om möjligt ändring av kost- och motionsvanor. Vid övervikt påbörjad viktnedgång, patienten skall ha slutat röka, blivit registrerad i Nationella Diabetesregistret samt vara remitterad för ögonbottenscreening.

Se www.dtu.ox.ac.uk/riskengine ang. effekten av olika behandlingsåtgärder.

Fördjupning

www.dagensdiabetes.se

www.diabeteshandboken.se

Behandling

(se även nästkommande utförligare avsnitt)

Akut till sjukhus: Allmänpåverkad patient (sänkt vakenhetsgrad, kramper, vidgade pupiller ), hypovolemi med cirkulatorisk instabilitet (snabb och svag puls, cyanotisk, perifert kall, sjunkande BLTR), hyperventilation, buksmärtor, muskelvärk, illamående och kräkningar (ketoacidos, pankreatit?), hög feber. Förekomst av ketoner i urinen är ointressant om patienten är opåverkad. Barn skall alltid till sjukhus samma dag.

Besvara patientens frågor och farhågor. De flesta patienter genomgår en krisreaktion vid debut av en kronisk sjukdom.!!! Informera inte för mycket utan sträva efter snar uppföljning istället.

Kost: Mycket enkla kostråd initialt: undvik söt dryck (även mjölk och juice; ”drick bara vatten”) och sötsaker.

Förse patienten med en blodsockermätare och åter nästa dag eller senare (beroende på symtom, hur höga blodsocker pat har). Informera om vad som är normala blodsockervärden (/fastande < 6 och dagtid under 8 mmol/l). Om blodsockret initialt är mycket högt strävar vi att långsamt sänka det till i första hand 10 mmol; såväl fastande som dagtid (se avsnittet Diabetes typ 2- behandlingsprinciper).

Tablettbehandling: Om troligt typ 2: Metformin 500 mg x 1. Öka 1 tablett varannan vecka till 3 tabl dagligen (endera 1×3 eller 3 tn).

Snar insulinbehandling: Om misstanke om typ 1 (kontakta specialistmottagning), höga symtomgivande blodsockervärden (>20). Börja med snabbinsulin 2-4 E till måltid och 6-8 E NPH-insulin (Humulin NPH, Insuman Basal eller Insulatard) till natten. Alternativt mixinsulin (Humalog mix 25 eller Novomix 30) 6-10 E till frukost. Täta kontakter med diabetessköterska för långsam dosökning. Målet initialt är att komma ner till ca 10 mmol/l såväl fastande som dagtid. Så småningom målet < 6 mmol/l fastande på morgonen, dagtid < 8 när pat nått trygghet i insulinhanteringen.

Blodtryck och lipider: Avvakta att behandla till åb om 1-2 månader om inte extremt högt blodtryck.

Rökstopp: Var tydlig med att rökstopp troligen är den i särklass viktigaste åtgärden för att minska risken för komplikationer.

Sjukskrivning: Överväg sjukskrivning 1-3 veckor vid symtom och inledande av insulinbehandling.

Övrigt: Behandla bakterieuri och svampinfektioner.

 

Uppföljning: Inom 2-3 månader är målet att patienten skall ha kommit ner i fasteblodsocker under 6 mmol/l, dagtid under 8 mmol/l. Man skall ha inlett blodtrycksbehandling med målet ≤ 140/90 mm Hg (vid samtidig njurpåverkan ≤ 130/80). Även lipidbehandling med målet S-Kolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l (Europeiska riktlinjer anger LDL < 1,8 mmol/l vid diabetes typ- 2 och hjärt-/kärlsjukdom/njurpåverkan). Om möjligt ändring av kost- och motionsvanor. Vid övervikt påbörjad viktnedgång, patienten skall ha slutat röka, blivit registrerad i Nationella Diabetesregistret samt vara remitterad för ögonbottenscreening.

Se f ö www.dtu.ox.ac.uk/riskengine ang. effekten av olika behandlingsåtgärder.

 

Fördjupning: www.dagensdiabete.se

 

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Endokrina sjukdomar
  Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 2. Endokrina sjukdomar
  Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 3. Endokrina sjukdomar
  Diabetes typ-1
 4. Endokrina sjukdomar
  Metabola syndromet.
 5. Praktisk Akut Medicin
  Hyperkalemi
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ