Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Diskbråck.

ICD-10: M 54.3

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se avsnittet Lumbago/Ont i ryggen i detta avsnitt.

Behandling

Vid påverkan på blåsfunktion eller sfinktertonus (samtidig ridbyxeanestesi och ev. dubbelsidig ischias = cauda equina syndrom) akutremiss till ortoped. Snabbt påkommen peroneuspares bör remitteras subakut.

De flesta diskbråckssmärtor försvinner av sig själva. Aktiv vila med promenader och lätt rörlighetsträning. Analgetika och/eller NSAID i det akuta läget. Ev. senare kompletterat med fysioterapi. Sjukskrivning upp till 2 veckor, därefter v.b. återbesök och om kvarstående smärtor SR och eventuell remiss för röntgen ländrygg, bäcken.

Svåra smärtor som inte ger sig på en månad bör föranleda remiss till ortopedklinik. F.n. finns ej vetenskapliga bevis att kirurgi är kurativt. Praxis är att diskbråckskirurgi övervägs vid kvarstående (6 – 12 veckor) och uttalad ischiassmärta nedom knäleden med positiv Lasegues test och kvarstående neurologiska bortfall av reflexer/sensibilitet/motorik. MRT eller CT skall bekräfta nervrotspåverkan på samma nivå som kliniska bilden. Operationsresultatet blir bäst vid åtgärd inom 3 månader.

Vid uttalade och långvariga symtom där operation ej är aktuellt kan ryggmärgsstimulering övervägas via inopererade elektroder. Har god effekt mot smärtan. Opioider kan vara ett alternativ vid långvariga svåra smärtor. Tapentadol kan övervägas vid även neuralgi.

Asymtomatiska diskbråck är mycket vanligt förekommande. Diskbråck med neurologiska symtom är ofta tecken på degenerativa förändringar i kotpelaren. Även om man lyckas häva smärtan bör patienten göras medveten om vikten av lämplig regelbunden träning. Arbetsplatssanering + rygghygien är en viktig del av behandlingen. Glöm inte bort remissen till företagshälsovården.

De flesta diskbråckssmärtor läker ut med tiden. Lång anamnes, recidivbråck och psykosociala problem ger sämre prognos. Reflexerna och muskelstyrkan kommer inte alltid tillbaka. Pat. som opereras eller behandlas med sjukgymnastik har ofta en sjukskrivningsperiod på 3-6 månader (beroende på yrke och arbetsställningar).

 

Fördjupning: Svensk ryggkirurgisk förening www.4s.nu

 

Patientinformation: Sjukvårdsrådgivningen www.1177.se

 

Aktuella Mediciner:

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard.

Paracetamol: T Alvedon.

Tapentadol: T Palexia

Tramadol: T Tramadol.

 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ