Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.

Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.

ICD-10: T07-P (traumatisk). M95-P (icke traumatisk).

Definition

Avlossning av sträcksenan vid fästet i ytterfalangens bas (dig II-V) vilket ger en oförmåga att räta ut DIP-leden, dvs ett droppfinger.

Orsak

Ofta boll som träffat extenderat finger (handboll, basketboll, volleyboll) där fingret med stor kraft tvingats till hastig flektion. Ibland utan trauma.

Symtom/status: Oförmåga att extendera i DIP-leden, normal flektionsförmåga. Ofta en viss ömhet och svullnad över dorsalsidan av leden vid senfästet.

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen vid trauma (om mer än 1/3 av ledytan ingår i avlossat fragment gäller operation).

Differentialdiagnos: Fraktur. Heberdens noduli.

Behandling

Fingerskena (”Malletskena”) som håller DIP-leden i extenderat läge (inte PIP-leden- denna skall kunna röras fritt) i 6-8 veckor, efter detta nattskena flera månader. Vid tvättning och omläggning under dessa 6-8 veckor stöds fingret eftersom DIP-leden absolut inte får flekteras under den tiden. Skulle fingret råka böjas gäller att börja om med fingerskena från dag 0; dvs i nya 6-8 veckor!

Efter behandlingen finns i regel kvarvarande extensionsdefekt på 10-20 grader, men även denna kan minska något senare genom att läkningen vid extensorsenfästet kan skrumpna ihop något. I regel inga större besvär i efterförloppet. Om ej behandlas blir följden ett kroniskt droppfinger. Operation om mer än 1/3 av ledytan ingår i avlossat fragment.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 2. Rörelseorganens sjukdomar
  Fingerluxation.
 3. Rörelseorganens sjukdomar
  Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 4. Praktisk Akut Medicin
  Fingerluxation
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ