Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Ögonsjukdomar > Dubbelseende. Diplopi.

Dubbelseende. Diplopi.

ICD-10: H53.2

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Binokulärt dubbelseende: Dubbelseende endast vid seende med båda ögonen. Monokulärt dubbelseende: Dubbelseende vid även seende med ena ögat.

Orsak

Binokulärt dubbelseende: Ögonmuskelpares eller annan rubbning i ögonens rörelsesystem. Vanligt vid trötthet. Även vid generell kärlsjukdom pga diabetes och/eller hypertoni. Då vanligen en cirkulationsstörning i ett blodkärl som försörjer någon av ögonmuskelnerverna, oftast abducenspares. F ö vid hypertyreos/Graves sjkd, myasteni(intermittenta symtom), intrakraniell tryckstegring pga kraftig hypertoni, tumor cerebri eller stroke (staspapill?) liksom vid orbital process.

Monokulärt dubbelseende: Fel i ögats ljusbrytning (katarakt, keratokonus, astigmatism, linsluxation) eller sjukdom i gula fläcken.

Symtom

Vid binokulärt dubbelseende rör det sig oftast om abducenspares. Detta medför oförmåga att abducera det affekterade ögat, vilket i lindriga fall ger diplopi vid blick åt den sjuka sidan. I mer avancerade fall föreligger diplopi i samtliga blickriktningar utom åt friska sidan och man kan se att det affekterade ögat står inåtvänt. I dessa fall är debuten som regel snabb och sedan sker ingen försämring. Spänningskänsla alt värk i ögonen när pat tittar längst ut i synfältet associeras till hypertyreos/Graves sjukdom.

Utredning

Klarlägg om dubbelseendet är binokulärt, dvs om det endast märks vid seende med båda ögonen och alltså försvinner om ena ögat (likgiltigt vilket) täcks för. I detta fall handlar det om en rubbning i ögonens rörelsesystem, t ex ögonmuskelpares. Neurologstatus. Lab.prover: Bltr, P-Glu, S-fritt T4/TSH. Staspapill? Ev CT hjärna.

Monokulärt dubbelseende uppträder vid seende med båda ögonen eller med det sjuka ögat och försvinner endast vid förtäckning av det sjuka ögat. Låt pat följa ditt finger i luften när du ritar ett stort H, så att pat´s ögonrörelser går ut i ändlägena.

 

Behandling

Vid monokulär diplopi remitteras till ögonläkare. Ange i remissen hur patienten beskriver sin diplopi, duration av symtomen och om debuten skedde långsamt, hastigt eller urakut.

Binokulär diplopi: Vid abducenspares kan man avvakta och invänta spontan regress. Vid utebliven förbättring inom 1-2 månader eller vid försämring skall patienten remitteras till ögonläkare. För att undvika för stora obehag av dubbelseendet kan ena ögat förtäckas. Bilkörning är inte tillåten vid dubbelseende eller med ena ögat förtäckt!

Dubbelseende i kombination med andra symtom såsom yrsel, staspapill eller neurologiska bortfall skall skyndsamt remitteras till ögonläkare eller neurolog.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ