Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Dupuyutrens kontraktur.

Dupuyutrens kontraktur.

ICD-10: M72

Definition

Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.

Orsak

Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att fingrarna succesivt flekteras. Hereditär faktor. Mestadels män, kring 50 år. Ökad risk hos diabetiker. Alla fingrar kan drabbas, oftast ring- och lillfinger.

Symtom/status: Indragningar i huden. Palpabel fibroserad sträng ut mot de engagerade fingrar med palpabla senknutor. Flekterade finger/ fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Differentialdiagnoser: Ledskada, ledkontraktur, triggerfinger.

Behandling

Sträckdefekt> 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP- leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation (öppen kirurgi eller att med nål skära av bindvävssträngen). PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan ev accelerera (ev ärrvävnad) förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för recidiv (30% på tre år) pat bör informeras om detta.

Behandling i form av injektion med kollagenas i dupuytrensträngen är alternativ till operation. Utförs av handkirurg/motsvarande.

Stretching och träning av engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.

Patientinformation:  www.1177.se

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ