Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Dysfagi.

ICD-10: R19

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Sväljningsbesvär.

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi, esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares?cerebral insult?myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp aortaaneurysm, medistinal sjukdom.

Symtom

Svårt att svälja, smärtor vid svalgrörelse. Vid organisk stenosering upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum. Globus ger aldrig reell dysfagi utan känns som klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling. Röntgenundersökning skall alltid utföras på dysfagipatienter med avmagring. Skall innefatta hypofarynx och esofagus med kontrast.

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: Röntga efter det att matbiten avlägsnats.

Vid tumörmisstanke görs endoskopi utan fördröjning, utförs även om röntgen varit negativ. Rak skopi ger bra bild på övre hinder. Flexibel skopi på nedre orsaker. Vid normal röntgen och fortsatta besvär övervägs 24- tim pH-mätning resp. manometri i esofagus.

Aktuella mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Bensodiazepin 

Oxazepam: T Oxascand.

Protonpumpshämmare 

T Omeprazol.

SSRI

Paroxetin: T Seroxat.

Enligt egen erfarenhet: Ofta missas att i samband med röntgen även beställa hypofarynxbild. Man kan då missa genes till sväljbesvären i de övre regionerna. (Dr Kingstam, Trollhättan).

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus kan behandlas med ångestlindrande: KBT, SSRI eller som nödfall bensodiazepin. Se avsnittet Globus.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Öron- Näs- Halssjukdomar
    Globus.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ