Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Gynekologiska sjukdomar > Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

ICD-10: N94

Definition

Smärta vid samlag, smärttillstånd i vagina och vulva.

Orsaker

Vanliga orsaker är eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och senil atrofi.

Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, traumata, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; ibland tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd. I vissa regioner finns särskilda s k ”Vulvamottagningar”. På lång sikt når man bättring för flertalet. Smärtbehandling av den typ som provas vid andra kroniska smärtsyndrom med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik. Lokalt kan Xylocaingel provas och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner (Botox) vara framgångsrika.

Aktuella mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Klomipramin: T Anafranil.

Xylocain: Gel Xylocain.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ