Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hjärt- Kärlsjukdomar > Förmaksfladder.

Förmaksfladder.

ICD-10: I48

Definition

Snabb, (oftast) regelbunden förmaksaktivitet med frekvens på 200-350/ minut.

Orsak

Misstänk alltid förmaksfladder vid ihållande ”sinustakykardi” dvs med frekvens 140-150 slag/minut. Mekanismen bakom förmaksfladder kan vara en återkoppling av impulsen inom förmaken; en ”cirkulerande” förmaksimpuls. Liksom vid förmaksflimmer sker en blockering av impulsöverledningen i AV-noden. Denna kan variera från 2:1 upp till 4:1. Kammarfrekvensen är mindre oregelbunden än vid förmaksflimmer. Vid 2:1 blockering kan förmaksvågorna vara svåra att identifiera på EKG, varför karotistryck eller esofagusavledning kan underlätta diagnostiken.

Status

Förmaksvågorna har på EKG identiskt utseende, ett karakteristiskt ”sågtandsmönster” i de avledningar som bäst registrerar förmaksaktiviteten dvs i III (ofta tydligast), aVR, II, V1 och V2.

Klinik av akut hjärtsvikt kan förekomma.

Utredning

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel.

Behandling

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel. Förmaksfladder är tillgängligt för kurativ behandling med RF-ablation. Elektiv remiss till kardiolog inkl kopior av aktuella EKG.

RF-ablation (Radio Frekvensablation) innebär elektrisk isolering av arytmogent fokus genom uppvärmning med intrakardiell kateter. Metoden visar goda behandlingsresultat.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ