Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit

Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit

ICD-10: J03

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Virus (Adeno, Epstein-Barr virus). Bakteriella ff.a Streptokocker grupp A, även C och G. 

Symtom

Akut insjuknande med svalgsmärtor ofta ut mot käkvinklar, öron samt lymfkörtelförstoring. Samtidiga förkylningstecken hos vuxna talar mer mot viros. Barn har oftare en mer blandad sjukdomsbild. Paronyki, impetigo, scarlatinaliknande exantem eller konstaterade tonsillitfall i omgivningen stärker misstanken på streptokocker. 

Status

Rodnade, svullna ofta proppbelagda tonsiller samt palpabla ömmande körtlar i käkvinklar. Eventuell smultrontunga. Impetigo? Paronyki? Scarlatinaliknande utslag? Man kan i svalget inte med blotta ögat avgöra om virus- eller bakterieutlöst.Komplikationer: Halsböld, otit, pneumoni. Glomerulonefrit och reumatisk feber (feber, artit, hjärtpåverkan – med risk för klaffskador) är ovanliga och innebär kontakt med barn eller infektionsklinik. 

Differentialdiagnos

Hypertrofiska tonsiller (utan infektion), mononukleos, epiglottit. Hos vuxna: Angina Vincenti (ensidig), tonsillcancer, lymfom. 

Utredning

Snabbtest i form av Strep-A som ger en hög specificitet och tillräckligt hög sensitivitet. Dock något osäkert tidigt i förloppet och visar ej streptokock C och G. HS-odling som tar 24-48 timmar är att föredra vid smittspårning. Vid misstanke om mononukleos tas Monospot som dock inte ger utslag förrän efter 7 dagars sjukdom. 

Behandling

Vid virus etiologi, ingen specifik behandling- smärtstillande Alvedon, eventuellt NSAID och gurgelvatten Xylocain. Vid streptokockbetingad tonsillit ges PcV 12,5 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar. Vuxna 0,8-1,0 gram x 3. Vid pc-allergi Klindamycin eller Erytromycin. Vid terapisvikt Klindamycin (eller Cefadroxil) överväg mononukleosdiagnos.

Smittfrihet normalt 2 dygn efter påbörjad behandling.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefadroxil: Mixt/K Cefadroxil.

Erytromycin: Mixt/K Ery-Max.

Penicillin V: Drp/mixt/T Kåvepenin.

Klindamycin: K Clindamycin, Mixt/K Dalacin.

Lokalanestetika

Lidokain: Gurgelvatten Xylocain.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Öron- Näs- Halssjukdomar
    Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
  2. Praktisk Akut Medicin
    Scharlakansfeber. Scarlatina
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ