Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Hudsjukdomar > Herpes zoster. Bältros.

Herpes zoster. Bältros.

ICD-10: B02

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Reaktivering av Varicella Zostervirus i ett spinal- eller kranialnervsganglion. Insjuknande förutsätter att man haft en primär varicellainfektion. Kan utlösas av interfererande sjukdom som sätter ner allmäntillståndet, av trauma, solbelysning, tandläkaringrepp mm.

Symtom

Segmentell, ofta smärtsam sjukdom. Vanligt med prodromalsymtom i form av lokala smärtor – kan misstas för ex v angina pectoris, akut buk eller njursten. Ibland inga blåsor utan endast smärtor. Dessa är dels konstanta, dels paroxysmalt blixtrande. Smärtorna klingar oftast av under första året. Några få procent får kroniska smärtor, ffa de allra äldsta. Risk för ögonskador vid engagemang av N nasociliaris – misstänks kliniskt vid blåsor på nästippen.

Status

Känselstörningar som hyperestesi, över anatomiska dermatom. Spridda/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros.

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (virusisolering ger rätt diagnos).

 

Aktuella mediciner

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir. 

Valaciklovir: T Valtrex.

Smärtstillande

Amitriptylin: T Saroten.

Capsaicin: Kräm Capsina. 

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Lidocain: Kräm Emla.

Pregabalin: K Lyrica. 

Tramadol: T Tiparol OD.

Vaccin- profylax

Inj Zostavax.

Behandling

Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år kräver ingen antiviral terapi. Zinkpudervätska (receptfritt) kan provas vid behov. I övrigt ges antiviral terapi med valaciklovir 500 mg 2×3 x VII alt aciklovir 0,8x5xVII. Mot postherpetisk neuralgi ges amitriptylin till natten, 10 mg till natten initialt, därefter ökning med 10 mg i veckan till toleransgräns för biverkningar (muntorrhet, trötthet), gärna 50-80 mg. Effekten dröjer minst tre veckor. EMLA kräm alt Capsinakräm kan provas på intakt hud. Tramadol har viss effekt – vid svåra smärtor övervägs morfinpreparat. Vid otillfredsställande effekt remiss till smärtenhet för ställningstagande till blockad. Vid paroxysmala smärtor ges gabapentin i upptitrerad dos; 300 mg till natten initialt; med upptitrering till 300 mg x 3 första veckan. Andra veckan successiv dosökning till 600 mg x 3. Vid behov successiv höjning till 800 mg x 3 under tredje veckan. Alternativ är pregabalin, behöver ej titreras upp utan kan ges i terapeutisk dos direkt. TNS kan provas på hudområden med bevarad sensibilitet.

Vaccinet Zostavax finns mot bältros ej i förmånen.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Bältros. Herpes zoster
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ