Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Heshet. Laryngit. Dysfoni.

Heshet. Laryngit. Dysfoni.

ICD-10: R49

Orsaker

Funktionella: Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.

Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (p.g.a rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotracheobronchit.

Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrade slemhinnor, kontaktgranulom, tumörer, Reinckeödem (rökare), cystor, myxödem.

Neurologiska: Recurrenspares, internus insufficiens, transversusinsufficiens. Reumatisk sjukdom.

Biverkan: Heshet kan vara en biverkan av inhalationssteroider. Färre dostillfällen, helst 1 gång/dygn minskar risken.

 

Symtom

Heshet, röststörning.

 

Status

ÖNH-status spegla stämbanden.

 

Utredning

Rökning? Inhalationssteroider? Refluxsymtom? Tecken på hypothyreos? ÖNH- status; tecken på infektion?

Behandling

Akut laryngit där man ”tappat” rösten är den patienten vi ser på jouren. Ordinera röstvila! Ej viska! Ej harkla! Rökförbud! Vid sekundärinfektion: Antibiotikaterapi, PcV. Rökare ges amoxicillin eller tetracyklin. Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen skall alltid stämbanden visualiseras till 100 % med direkt eller indirekt laryngoskopi = remiss till öronläkare. Om rösten akut måste förbättras – bröllopstal eller liknande används ibland Betapred (10st) i stötdos.

 

Aktuella Mediciner

Hosthämmande

T Noskapin.

Steroider

Betametason: T Betapred.

Antibiotika:

Amoxicillin: T Amimox, T Amoxicillin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: T Kåvepenin.

Relaterade sjukdomar

  1. Öron- Näs- Halssjukdomar
    Dysfoni. Heshet.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ