Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.

Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.

ICD-10: C71

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Primära hjärntumörer av benign eller malign typ (båda lika vanliga – ca 900 st/år Sverige). Sekundära tumörer – metastaser är oftast från maligna melanom, bröst-, lung -eller njurcancer.

Tumörerna klassificeras efter malignitetsgrad, celltyp och lokalisation. Hjärntumörerna förekommer i alla åldrar. Incidensen av de benigna meningiomen (övervikt kvinnor) ökar hela livet, de högmaligna gliomen har sitt incidensmaximum kring 60-70 års ålder. Man har inte kunnat visat samband med alkohol, tobak, högspänningsledningar eller mobiltelefoner och hjärntumör. Ärftlighet kan innebära en ökad risk liksom strålning.

Symtom

: Symtom beroende på tumörlokalisation och växthastighet och om tumören gett ett förhöjt intrakraniellt tryck – hjärnödem. Symtomen kan ha kommit under dagar- veckor eller i andra fall sakta smygande under längre tid. Fokala retnings- eller bortfallssymtom, beroende på lokalisationen, är i de flesta fallen första symtomen.

Vanligaste symtomen är epileptiska kramper personlighetsförändring, huvudvärk. Andra symtom är neurologiska fokalsymtom; ex v synfältsstörningar, dubbelseende, dimsyn, hörselproblem, balansrubbningar. Även diffusa symtom som långvarigt illamående och kräkningar kan vara debutsymtom.

Tumör i hemisfär debuterar ofta med epilepsi, progredierande hemipares, synfältsbortfall. Frontala tumörer ger personlighetsförändringar, minnesstörningar. Infratentoriella tumörer ger koordinations- och balansstörningar. Hjärnstamsnära tumörer ger påverkan av flera kranialnerver.

Huvudvärk uppkommer hos 70 % av patienterna med TC. Huvudvärken åtföljs som regel av samtidigt neurologiskt bortfall (ev epilepsi) och/ eller personlighetsförändring. Detta tillsammans är larmsymtom liksom morgonhuvudvärk med illamående, kräkning eller huvudvärk som ökar vid hostning, nysning eller krystning. Huvudvärken uppkommer i regel pga det förhöjda trycket. Den intrakraniella progredierande tryckstegringen ger upphov till personlighetsförändring, huvudvärk, obskurationer (papillödem, abducenspares -finns också som mononeuropati vid diabetes). Senare ljusstel pupill, vakenhetssänkning, påverkan av andning och cirkulation.

Status

Beroende på lokalisation.

Utredning

Neurologstatus, synfält, ögonbotten. Anhöriganamnes. Nytillkomna neurologiska besvär med ev misstanke om ökat intrakraniellt tryck utreds med CT eller MR. Vid tumörfynd direktkontakt neurokirurg/ neurolog. Vid förhöjt tryck är lumbalpunktion kontraindicerad.

 

Behandling

Vid tecken på förhöjt intrakraniellt tryck ges hög dos kortison; betamexason 8 mg x 2. Specialist fall! I första hand operation då man också kan ställa exakt diagnos på tumören via biopsi. Beroende på detta svar kan det bli aktuellt med strålbehandling och/eller cytostatika. Prognosen beroende på tumörtyp och lokalisation. Även de histologiskt sett benigna meningiomen kan bli farliga vid lokalisation som ej kan opereras. Vid metastaser får operation bedömas från fall till fall. Operation i regel bara om det finns enstaka hjärnmetastas.

Patientinformation: Vårdguiden; www.1177.se

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 2. Praktisk Akut Medicin
  Huvudvärk. Cephalalgia
 3. Ögonsjukdomar
  Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 4. Neurologiska sjukdomar
  Huvudvärk. Cephalalgia.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ