Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barnets sjukdomar > Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.

Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.

ICD-10: R51

Se även avsnittet Huvudvärk i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Orsak

Vanligast är spänningshuvudvärk och/eller migrän. I allmänhet lägre förekomst av huvudvärk hos förskolebarn, ökande förekomst i skolålder och pubertet.

Symtom

Spänningshuvudvärk: Äldre skolbarn. Återkommande bilat som ett tryck eller band runt huvudet (ofta prestationsinriktade och ambitiösa barn). Värken varierar med hänsyn till skoldag/helger/lov. Värre på eftermiddagen under skoldag. Inte ont nattetid. Inte illamående eller kräkning, ibland överkänslighet för ljud/ljus. Stressutlöst.

Bruxism: Pannhuvudvärk, gnisslar tänder.

Analgetikakonsumtion: Frekvent användning av Paracetamo/NSAID hos tonåringar. (Se avsnittet Läkemedelsutlöst huvudvärk i Neurologikapitlet).

Migrän: Kan debutera tidigt i livet (även före skolan) – 25% har sin debut före 10 års ålder. Hereditet. Plötsligt påkommen pulserande/dunkande huvudvärk, kan hos barn vara enkel- eller dubbelsidig. Kortare duration än hos vuxna (2-8 timmar- men upp till 12). Försämras vid fysisk aktivitet, illamående, ljus- och ljudöverkänslighet. Ofta kräkningar, ev visuell aura (ovanligt hos barn). Mindre barn kan bli bra efter 1-2 tim sömn. Analgetika i form av paracetamol eller NSAID. Triptan i nässpay om inte fullgod effekt och över 12 års ålder. Trötthet vanligt efter migränanfall.

Organiska orsaker: Postinfektiös, infektiös (infektion i öron, bihålor [frontal huvudvärk], tänder, hjärnabscess), sjukdom i nacke/halsrygg (projicerad smärta till panna, hjässa, tinningar, öron och ögonregion), posttraumatisk (commotio, subduralhematom), oftalmologisk (refraktionsfel, latent skelning- kommer under dagen, ofta pannhuvudvärk, kisar med ögonen). Hjärntumör: accentuerad huvudvärk med tiden, värre på morgonen och i liggande, morgon- och nattkräkningar, kombinerat med neurologiska symtom hos mer än 50 %, hypertoni, papillödem är sent tecken.

Utredning

Anamnesen viktigast: Kost, sömnvanor, motion, dataspel, psykosociala förhållanden (stress, hemförhållanden, stor klass/skola). Skolfrånvaro? Migrän, aura, vilka situationer? Nedsatt syn? Hörsel? Hereditet? Intensitet? Duration? Frekvens? Unilateral? Bandformig?

Bedömning av ev muskelspänningar i nacken, palpera tuggmuskler. Blodtryck, auskultera hjärta, neurologisk undersökning (inkl ögonbottenundersökning), syntest via optiker (vanlig syntavla duger inte!). Lab: Hb, urinprov.

Behandling

För all form av huvudvärk undvika utlösande faktorer, bra måltids-sömnmönster och motion. Spänningshuvudvärk: Vila, sjukgymnastik, avslappningsövningar (via ljudband/sjukgymnast/skolsköterska). Medicin: Paracetamol eller acetylsalicylsyra vid enstaka tillfällen.

Migrän: Vila vid akuta anfall, helst i tyst och mörkt rum.

Medicin: Paracetamol, acetylsalicylsyra (endast om >14 år) eller NSAID. Acetylsalicylsyra har ofta bäst effekt; välj suppositorium eller brustablett. Skall ges inom 30 min från attackstart. Vid behov av annan behandling, remiss till barnläkare: Sumatriptan eller zolmitriptan i nässpray till barn>12 år. Profylaktisk behandling med propranolol om>4-5 anfall/månad. Även antiepileptika liksom amitriptylin kan provas som långtidsprofylax, sköts av barnläkare. Ergotamin skall inte ges till barn pga biverkningsrisk.

Organiska orsaker: Remiss till barnläkare. Akutremiss vid misstanke på allvarlig orsak.

Generellt: Regelbundna sömn-matvanor. Huvudvärksdagbok. Återbesök och uppföljning. OBS! Det behövs lugnande besked till barn och föräldrar som ofta är oroliga för hjärntumör som utlösande orsak.

Fördjupning

Huvudvärk hos barn; Läkemedelsboken. ww.lakemedelsboken.se

Aktuella mediciner

Acetylsalicylsyra (från 14 års ålder): T Magnecyl. T Albyl minor. Brustabl Treo.

NSAID: Oral lösn/Supp/T Ibuprofen. Supp/T Naproxen.

Paracetamol: Oral lösn/Supp/T Alvedon. Oral lösn/T Panodil.

Sumatriptan (från 12år): Nässpray Imigran.

Zolmitriptan (från 12år): Nässpray Zomig Nasal.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Migrän
 2. Neurologiska sjukdomar
  Huvudvärk – Migrän.
 3. Praktisk Akut Medicin
  Spänningshuvudvärk
 4. Neurologiska sjukdomar
  Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 5. Praktisk Akut Medicin
  Feberkramp
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ