Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.

Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.

ICD-10: G44,2

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Vanligaste formen av huvudvärk från episodisk till kronisk huvudvärk med symtom enl. nedan och ej orsakad av skada eller annan sjukdom. Episodisk huvudvärk om ≤ 15 attacker/månad (men färre än 180 dagar/år) med huvudvärk mellan 30 minuter och 7 dygn per omgång med åtminstone två av symtomen dubbelsidig värk, molande/tryckande karaktär (ej pulserande), lätt till måttlig intensitet, ingen försämring vid fysisk aktivitet. Högst en av ljud- eller ljuskänslighet., illamående kan förekomma.

Kronisk spänningshuvudvärk om symtomen ≥ 15 dagar/månad i genomsnitt under mer än tre månader ≥180 dagar/år.

Orsak

Multifaktoriell. En teori är att smärta genereras i kontraherad muskulatur, ev ökad kontraktionsbenägenhet i muskulaturen hos dessa patienter. Ofta stressrelaterat. Ibland ses störningar i tugg- och nackmuskulatur. Spänningar i nackmuskulaturen kan bl. a orsakas av synstress/ögontrötthet pga ändrat glasögonbehov. Vid längre tids huvudvärk förekommer troligen såväl perifera som centrala smärtgenererande mekanismer.

Kronisk huvudvärk uppvisar sänkta smärttrösklar pga central sensititisering. Spänningshuvudvärk ses ibland som en föregångare till ett myofasciellt smärtsyndrom.

Symtom

Tryckande, molande huvudvärk i regel bilateralt (”som ett band över pannan”). Kan också vara förenat med tinnitus, lockkänsla i örat, klumpkänsla i halsen, tryck över bröst, yrsel, tandgnissling/tandpressning, dysmenorré, gastrointestinala besvär som IBS. Försämras i regel inte av fysisk aktivitet, ljud eller ljus, men däremot av stress. Ibland lätt illamående men inte kraftigt illamående eller kräkningar.

Vid Kronisk huvudvärk ses ofta depression och ångest.

Status

Ibland ömmande i skalp- nack- och tuggmuskulatur, men många gånger kan någon ökad anspänning/stelhet i nack-, skalp- eller ansiktsmuskulaturen inte påvisas.

Differentialdiagnoser

Läkemedelutlöst huvudvärk (misstänks hos pat med kronisk spänningshuvudvärk och läkemedelsintag ≥ 15 dagar i månaden). Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk (om kronisk bild inom 3 dagar från debuten). Synfel, bettproblematik, depression, migrän, posttraumatisk huvudvärk, sinuit, glaukom, temporalisarterit (hos äldre patienter).

Utredning

Klinisk diagnos. Utförlig anamnes. Neurologiskt och somatiskt status. Ev SR.

 

Egenvård

Motion, avslappning.

Aktuella mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

ASA: T Magnecyl. T Magnecyl-Koffein.

Mirtazapin: T Mirtazapin.

NSAID: T Naproxen.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Behandling

Vid episodisk huvudvärk lugnande besked – information. Motion. Om möjligt minska utlösande agens, avslappning, sjukgymnastik, kroppskännedom, eventuellt TENS och/eller akupunktur. Vissa svarar bra på massage.

Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag ≥ 10 dagar i månaden. Ge analgetika i små förpackningar som ASA, paracetamol, ev NSAID att ta vid enstaka behov. Kombinationen ASA + koffein anses av en del ha bättre smärtstillande effekt än enbart ASA. Glöm inte att sömnrubbning förvärrar besvären.

Vid kronisk huvudvärk mycket viktigt att hålla analgetikaintaget lågt. Icke- farmakologisk behandling med avslappningsövningar via sjukgymnast är visat effektivt. CD skivor med avslappningsövningar finns hos apoteket. Som farmakologisk långtidsprofylax gäller amitriptylin som har starkt vetenskapligt stöd för god effekt vid långdragen spänningshuvudvärk. Mirtazapin i andra hand. Båda ges till kvällen och trappas upp. Ev remiss bettfysiolog.

Patientinformation: Vårdguiden. www.1177.se

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ