Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Hyperkalemi.

Hyperkalemi.

ICD-10: E87.5

Definition

Ref värden S-K ca 3,5–5,0 mmol/l- varierar något mellan olika lab. Betydande hyperkalemi> 5,6 mmol/l. Allvarliga symtom vid > 7 mmol/l. Vanligaste orsaken är läkemedelsbehandling.

Orsak

Njurinsufficiens, läkemedel (kaliumtillskott, kaliumsparande diuretika, ACE- hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), NSAID, trimetoprim, vissa glukosaminpreparat innehållande kalium (ex v Comfora, Glukosamin), intorkning, katabola tillstånd (operation, trauma, chock, svält), hemolys (bl a vid GI- blödning), muskelskador, insulinbrist, binjuresvikt (Mb Addison, hypoaldosteronism), acidos.

Symtom

Ofta symtomlöst vid måttlig hyperkalemi. Trötthet, muskelsvaghet parestesier, minskande senreflexer. Vid höga kaliumnivåer konfusion, arytmier, risk för asystoli (runt 7 mmol/l).

Status

Ev intorkning. Initialt höga S- vågor och höga/spetsiga T- vågor (vid P- kalium ca 6 mmol/l). Senare förlängt P-R- intervall och breddökade QRS, ev arytmier.

Differentialdiagnos: Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, leukocytos.

Utredning

Medicingenomgång. Intorkning? Vid konstaterat höjt värde Hb, S-Krea, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev S-kortisol (morgonvärde), S-CK.

Behandling

Akutremiss medicinklinik om S-Kalium närmar sig 7 mmol/l, EKG-förändringar enligt ovan ellerallmänpåverkan. Om opåverkad pat görs omgående ny provtagning av S-K. I öppenvården medicinjustering vb och behandling av ev bakomliggande sjukdom. Uppföljning av S-K.

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Hyperkalemi
  2. Endokrina sjukdomar
    Hyperkalcemi.
  3. Endokrina sjukdomar
    Hypokalemi.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ