Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Hypokalcemi.

Hypokalcemi.

ICD-10: E83.5

Definition

S-Ca< 2,20 mmol/l, P-Ca< 2,10 mmol/l, Joniserat P-Ca< 1,14 mmol/l. Värdena kan fluktuera mellan olika laboratorier.

Orsak

Hypoparatyreoidism (efter strumaoperation, autoimmun destruktion, familjär insuff), magnesiumbrist, D-vitaminrubbning (för lite sol, nutritionella orsaker; för lite fet fisk, se avsnittet Vitamin D- brist nedan), njurinsuff, bisfosfonater, antiepileptika, sjukdom i tarm/lever med malabsorption (ex v celiaki), svår allmänsjukdom.

Symtom

Parestesier/myrkrypningar (ofta mungipor o händer), spröda naglar, muskelvärk, ansträngningsutlösta muskelkramper, tetani, trötthet, olust, depression, psykos/förvirring, demens, katarakt, arytmi, T- vågsförändringar, coma.

Utredning

Albumin, Kreatinin, (S-Ca svårbedömt vid lågt albumin respektive njurinsuff – ta då joniserat Ca), PTH, Mg, Fosfat, ALP, S-25-OH-vitamin D.

Behandling

Kausal. Återställande av kalciumnivåer via calcium och D-vitamin. Vid akut substitution via infusion görs detta med EKG-övervakning. Kalciumnivåer skall hållas i nedre normalintervallet, annars risk för njursten.

Relaterade sjukdomar

  1. Endokrina sjukdomar
    Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.
  2. Endokrina sjukdomar
    Hyperkalcemi.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ