Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Hypokalemi.

Hypokalemi.

ICD-10: E87

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

S-kalium < 3,6 mmol/l. (Venprovet får inte tas under stas eller pumpning av handen vilket ger hemolysrisk med falskt normalt eller förhöjt kalium).

Orsaker

Akut: Diarré och kräkningar, osmotisk diures t ex diabetesketoacidos. Kroniskt: Diuretikabehandling (ffa tiaziddiuretika), kronisk diarré t ex celiaki, anorexi, laxantiamissbruk, tarm- eller gallfistlar, primär hyperaldosteronism, Cushings syndrom, ökad renin-angiotensin-aldosteron aktivitet (t ex vid njurartärstenos), långvarig kortisonbehandling, sarkoidos, överkonsumtion av lakrits och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi.

Symtom

S-kalium < 2,5 – 3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall paralytisk ileus, nefrogen diabetes insipidus. Mest fruktat är arytmier som kammarflimmer. Risken ökar om samtidigt digitalis och hypoxi. EKG: Flack eller negativ T-våg, neg ST-sträcka, förlängd QT-tid, bifasisk P- våg, uttalad Q- våg.

Status

Trött, matt, nedsatta extremitetsreflexer.

Utredning

Elstatus, TSH/ T4 (hypertyreos?), S-Mg, P-glu (hyperglykemi?), Blodstatus (leukemi?). Om ingen uppenbar orsak kontrolleras kortisol dygnsmängd urin x 3 samt S-aldosteron.

 

Behandling

Ge profylax vid diuretikabehandling alt omprova preparatval. Vid fortsatt diuretikabehandling användes kaliumsubstitution per os alternativt kaliumsparande diuretikum. Amilorid kan användas om S-kreatinin understiger 130 µmol/l. Akutremiss till medicinklinik vid S-K < 3. Iv substitution alltid med hjärtövervakning.

Egenvård: Bananer, klementiner, jordgubbar.

Aktuella Mediciner

Kaliumcitrat: Mixt Kajos.

Kaliumklorid: Depot Kaleorid.

Kaliumsparande diuretikum: T Amilorid. T Spironolakton.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Hypokalemi
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ