Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Hypomani.

ICD-10: F30.0 DSM IV: 296.89(ingående i bipolär sjk typ II) 296.40 (ingående i bipolär sjk typ I)

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnitten Bipolär sjukdom, Mani resp. Cyklotymi i detta kapitel.

Definition

Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock ej till graden av mani. Patienten har ofta sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av hypomani räknas till Bipolär sjukdom.

Orsak

Ofta som del i bipolär sjukdom. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Antidepressiv behandling (mediciner, ECT, ljusterapi). Farmaka (steroider, levodopa). Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl). Somatisk sjukdom (ex v hypertyreos).

Symtom

Ett under minst fyra dagar ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Ev utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm. Hypomanin kan föregå såväl manisk som depressiv fas vid bipolär sjukdom.

Bilden skall vara klart avvikande från personens normala stämningsläge och funktionsförändringen skall vara iakttagbar från omgivningen. Störningen skall inte vara så allvarlig att den orsakar funktionsnedsättning i arbetsliv, socialt etc eller motivera sjukhusvård. Psykotiska symtom får ej förekomma.

Minst tre av nedanstående symtom skall dessutom finnas (fyra om enbart stämningslägesförändringen består i irritabilitet):

* Förhöjd självkänsla eller irritabilitet.

* Minskat behov av sömn (utvilad efter tre timmar).

* Mer pratsam än vanligt.

* Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.

* Lättdistraherad.

* Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad betr arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.

* Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc). Hypomani uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos

Bipolär sjukdom. Mani. Frontallobsdemens. Hypertymt temperament. Drogmissbruk. Hypertyreos.

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psyk/fys trauma? sömn?). S- T4. Genomgång av aktuella läkemedel. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

I flesta fall ingen behandling. Vid behov stämningsstabiliserare via psykiater. Se avsnittet Bipolär sjukdom.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Psykiska sjukdomar
  Mani.
 2. Psykiska sjukdomar
  Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 3. Psykiska sjukdomar
  Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 4. Psykiska sjukdomar
  Depression.
 5. Psykiska sjukdomar
  Psykos – Schizofreni.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ