Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.

Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.

ICD-10: I95

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck. Sänkning av systoliska blodtrycket > 20 mm vid uppresning från liggande. Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen. Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Orsaker

Ortostatisk hypotoni: Liten blodvolym (dehydrering, elektrolytrubbning, anemi), omfördelning av blodvolymen (varicer,efter måltid), hjärtsvikt (låg hjärt-minutvolym), långvarigt sängläge (bristande träning av tryckreceptorer), läkemedel (diuretika, antihypertensiva, alfa-1-receptorblockerare, fentiaziner med flera).

Postural hypotoni: Bristande funktion i vasoregulatoriska system (Mb Parkinson, diabetes mellitus, andra neuropatier). Ofta kombination av flera faktorer.

Symtom

Cerebrala; yrsel, svimning, epileptogena kramper. Detta till följd av försämrad autoregulation av blodflödet.

Utredning

Mätning av blodtrycket i liggande samt efter uppresning; dels direktdels efter 5 minuter. Hb, S-Na, S-K, P-Glukos, B12/homocystein. Tecken på hjärtsvikt? Läkemedelsgenomgång. Tecken på neuropati? (vibrationssinne etc). Se avsnittet Hypotoni i kapitlet Hjärt- Kärlsjukdomar.

Aktuella mediciner

Etilefrin: T Effortil.

Fludrokortison: T Florinef.

Behandling

Läkemedelsjustering vb Motion. Undvik frekvent sängläge. Remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut för att hjälpa pat att hitta bra strategier för att minska fallrisken. Lindning av underbenen. Sympatomimetika t ex etilefrin. Vid terapirestistenta och kraftigt symtomgivande fall kan kombination med fludrocortison (mineralkortikoid effekt) provas.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Hjärt- Kärlsjukdomar
    Hypotoni. Ortostatism.
  2. Geriatriska sjukdomar
    Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ