Praktisk Medicin 2014

pm2014

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

 

PAM 2014 ute nu!

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva för 2014.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Ikterus. Gulsot. Hepatit

Ikterus. Gulsot. Hepatit

ICD-10: R17

Se också avsnitten Hepatit och Leverstatus patologiskt detta kapitel. 

 

Definition: Överskott av bilirubin i vävnaderna. Kliniskt symtom.

 

Orsak: Generella orsaker till ikterus är: 1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter!) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel).

De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker:

Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinemi (icke hemolytisk ikterus, övriga leverprover u a).

Mb Dubin-Johnson (godartad, defekt utsöndring av bilirubin och porfyriner). Mb Gilbert (hos 5 % av normalbefolkningen – stegring av okonjugerat bilirubin, kan stiga till > 50µmol/L; ff.a. vid svält, motion eller feber. Vid samtidigt normalt Hb, retikulocyter, transaminaser och alkaliska fosfataser behöver ingen ytterligare utredning göras). Cirros cardiaque. Status post hepatit – långdraget förlopp. Graviditetsikterus. Toxisk påverkan (kloroform, halothane, koltetraklorid, androgener, komb. p-piller).

Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t.ex. tumör, malignt lymfom, infektioner, kollagenos, hos klaffprotespatient, toxiner eller läkemedel (kinidin, antibiotika).

Infektiös ikterus: Se kapitlet Hepatit ovan!

Parenkymatös ikterus: Alkohol (fettlever, alkoholhepatit med symtomen anorexi, febrilitet, ikterus, hepatomegali, ascites, spider naevi, GI-blödning samt cirros. Förhöjda levervärden). Metastaser, klorpromazin, graviditet, p-pillerhepatos, autoimmun kronisk aktiv hepatit (oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi, kortisonbehandlas).

Stasikterus: Gallsten. Graviditetsikterus. Pankreascancer. Koledokuscancer. Primär levercancer. Primär biliär cirros (autoimmun sjukdom som ger destruktion av små intrahepatiska gångar och leder till gallstas, inflammation, fibros och till slut cirros). Primär skleroserande kolangit (inflammation, fibros i intra- samt extrahepatiska gallgångar. Drabbar ff.a. yngre män i 25-35 års åldern som har ulcerös kolit). Leukemi. Parasiter.

 

Symtom: Gulfärgning av sclerae, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.

 

Differentialdiagnos: Rikligt intag av morötter (karotin) ger gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte sclerae.

 

Utredning: Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, CDT), ev. prover för hepatit. Förhöjt bilirubin och ALP hos yngre/medelålders pekar på framför allt gallstenssjukdom. Höjda reticulocyter pekar på hemolys. Hos äldre utesluts först malignitet- frikostigt med ultraljud! Ikteruspatienten remitteras till kirurg- medicin- eller infektionsklinik för utredning. Se också avsnitten ”Hepatit” och ”Leverstatus, patologiskt”.

 

 

Behandling

Mot grundorsaken. Vid ikterusklåda; antihistaminer (t.ex. klemastin som även har sederande effekt), kolestyramin eller kolestipol. Remiss enligt ovan.

 

Aktuella Mediciner:

Klemastin: T Tavegyl.

Kolestipol: T Lestid.

Kolestyramin: Dospulver Questran.

 

Uppdaterad:

Relaterade sjukdomar

 1. Mag- Tarmsjukdomar
  Hepatit. Autoimmun hepatit
 2. Mag- Tarmsjukdomar
  Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden
 3. Mag- Tarmsjukdomar
  Hepatit. Virushepatit – Hepatit B
 4. Mag- Tarmsjukdomar
  Hepatit. Virushepatit
 5. Mag- Tarmsjukdomar
  Akut buk. Buksmärtor

Vill du också synas här?
Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.

Kontakta oss för annonsalternativ