Praktisk Medicin 2015 ute nu!

books

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Ikterus. Gulsot. Hepatit

Ikterus. Gulsot. Hepatit

ICD-10: R17

För att ta del av senast uppdaterat innehåll 2015 så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se också avsnitten Hepatit och Leverstatus patologiskt detta kapitel. 

 

Definition: Överskott av bilirubin i vävnaderna. Kliniskt symtom.

 

Orsak: Generella orsaker till ikterus är: 1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter!) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel).

De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker:

Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinemi (icke hemolytisk ikterus, övriga leverprover u a).

Mb Dubin-Johnson (godartad, defekt utsöndring av bilirubin och porfyriner). Mb Gilbert (hos 5 % av normalbefolkningen – stegring av okonjugerat bilirubin, kan stiga till > 50µmol/L; ff.a. vid svält, motion eller feber. Vid samtidigt normalt Hb, retikulocyter, transaminaser och alkaliska fosfataser behöver ingen ytterligare utredning göras). Cirros cardiaque. Status post hepatit – långdraget förlopp. Graviditetsikterus. Toxisk påverkan (kloroform, halothane, koltetraklorid, androgener, komb. p-piller).

Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t.ex. tumör, malignt lymfom, infektioner, kollagenos, hos klaffprotespatient, toxiner eller läkemedel (kinidin, antibiotika).

Infektiös ikterus: Se kapitlet Hepatit ovan!

Parenkymatös ikterus: Alkohol (fettlever, alkoholhepatit med symtomen anorexi, febrilitet, ikterus, hepatomegali, ascites, spider naevi, GI-blödning samt cirros. Förhöjda levervärden). Metastaser, klorpromazin, graviditet, p-pillerhepatos, autoimmun kronisk aktiv hepatit (oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi, kortisonbehandlas).

Stasikterus: Gallsten. Graviditetsikterus. Pankreascancer. Koledokuscancer. Primär levercancer. Primär biliär cirros (autoimmun sjukdom som ger destruktion av små intrahepatiska gångar och leder till gallstas, inflammation, fibros och till slut cirros). Primär skleroserande kolangit (inflammation, fibros i intra- samt extrahepatiska gallgångar. Drabbar ff.a. yngre män i 25-35 års åldern som har ulcerös kolit). Leukemi. Parasiter.

 

Symtom: Gulfärgning av sclerae, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.

 

Differentialdiagnos: Rikligt intag av morötter (karotin) ger gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte sclerae.

 

Utredning: Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, CDT), ev. prover för hepatit. Förhöjt bilirubin och ALP hos yngre/medelålders pekar på framför allt gallstenssjukdom. Höjda reticulocyter pekar på hemolys. Hos äldre utesluts först malignitet- frikostigt med ultraljud! Ikteruspatienten remitteras till kirurg- medicin- eller infektionsklinik för utredning. Se också avsnitten ”Hepatit” och ”Leverstatus, patologiskt”.

 

 

Behandling

Mot grundorsaken. Vid ikterusklåda; antihistaminer (t.ex. klemastin som även har sederande effekt), kolestyramin eller kolestipol. Remiss enligt ovan.

 

Aktuella Mediciner:

Klemastin: T Tavegyl.

Kolestipol: T Lestid.

Kolestyramin: Dospulver Questran.

 

Version:

Vill du också synas här?
Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.

Kontakta oss för annonsalternativ